Pojišťovna vyplatila za újmu na zdraví při dopravní nehodě téměř 60 milionů korun

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 154.378 škod všeho druhu, což znamenalo meziroční nárůst o 3,3 procenta. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 423 pojistných událostí.

Zatímco v pojištění majetku a odpovědnosti došlo oproti roku 2014 k úbytku pojistných událostí o dvanáct procent, naopak přibylo škod z pojištění přepravy (+ 77 %). Více než třetina všech škod připadla na pojištění vozidel, kde meziročně přibylo šest procent pojistných událostí.

V povinném ručení a havarijním pojištění registrovala UNIQA loni celkem 44 054 škod (plus 6 %). Meziročně opět ubylo krádeží vozidel, naopak přibližně o 15 % přibylo střetů vozidel se zvířaty.

V povinném ručení je registrována také největší škoda v historii tohoto segmentu v UNIQA. Jde o případ, kdy v pojištěném vozidle došlo k závažné zdravotní újmě zahraničního pasažéra a uplatněné nároky atakují limit ze smlouvy, tedy hranici 60 milionů korun.

V povinném ručení se projevuje účinnost nového občanského zákoníku v oblasti odškodňování zdravotní újmy i nemajetkových škod. Pojistné plnění za tyto druhy škod vzrostlo o desítky procent. Vyřizování škod je poměrně komplikované. Nepostupuje se již způsobem vypořádání formou úhrady paušálních částek, a také judikatura pro oblast náhrady újmy není ještě v současné době ustálená. To se může negativně podepsat i na době likvidace závažných pojistných událostí.

V cestovním pojištění bylo loni nahlášeno necelých devět tisíc škod, meziročně přibližně o 4,5 % více. Dominovalo ošetření při onemocnění nebo úrazu v cizině, dále zásahy asistenčních služeb a plnění z pojištění stornopoplatků. Výrazně narostly náhrady za zpožděný nebo zmeškaný let, za zpoždění zavazadel nebo v souvislosti s potížemi domácích mazlíčků na cestách (meziročně pětkrát více).

Loni výrazně ubylo škod na majetku našich klientů. Celkem registrovala UNIQA 4.155 případů škod z pojištění domácnosti a nemovitostí, což znamenalo pokles o 8,5 % oproti roku 2014. Celková hodnota hlášených škod převyšovala 157 milionů korun. Velmi milosrdně se k nám už druhým rokem po sobě zachovaly živly, jež nás v minulosti často i plošně potrápily. Ubylo jak škod úderem blesku, tak i z krupobití. Naopak více bylo pojistných událostí způsobených tíhou sněhu a také vichřicí (o 100, resp. 245 %). Zatímco v roce 2014 jsme zaznamenali celkem 42 hlášení škod po zemětřesení v Západních Čechách, loni nás tento živel obešel.

Největší živelní majetková škoda UNIQA je registrována v souvislosti s vichřicí. Došlo k ní v červenci v areálu volnočasových aktivit v Pardubickém kraji. Její hodnota přesáhla deset milionů korun.

Události hlášené v souvislosti s krádeží vloupáním meziročně klesly o třicet procent.

V segmentu pojištění odpovědnosti došlo po předloňském výrazném nárůstu ke snížení počtu hlášených škod.  Naopak ale více starostí přineslo odvětví pojištění přepravy, které je sice ve kmeni UNIQA zastoupeno méně, ale loni nám přineslo o 77 % více škod.

V oblasti životního pojištění řešila UNIQA loni asi 70 nových škod denně, což bylo asi o pětinu méně než v roce 2014. Celkem činil počet nahlášených pojistných událostí 26.050 případů. Asi desetina z nich nejsou žádnou „škodou“ v pravém slova smyslu – jde o ukončení dlouhodobých smluv z důvodu dožití se konce pojistné doby. Stoupající trend byl zaznamenán v úrazovém pojištění, kde celkový počet hlášení činil 39.729 případů (meziročně +4 %).

Zdroj: UNIQA