Přes 430 tisíc klientů Kooperativy ušetří díky životnímu pojištění na daních

Kooperativa svým klientům ve druhé polovině ledna rozeslala daňová potvrzení k životnímu pojištění, která mohou využít k úspoře na daních. Jedná se o potvrzení o zaplaceném pojistném na tzv. soukromé životní pojištění, které si mohou odečíst od daňového základu.

Celkem Kooperativa za rok 2015 vystavila 435 tisíc potvrzení, což je v důsledku přísnějších pravidel přibližně o 20 % méně než loni.  Průměrná výše pojistného, o které si klienti mohou snížit daňový základ, u Kooperativy za rok 2015 činila 5 021 Kč. „Tito klienti v průměru ušetří na daních za loňský rok přes 750 Kč,“ vysvětluje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Filip Král. Většina klientů tak nevyužívá maximálních daňových úspor.

Nárok na daňový odpočet až 12 000 Kč má každý pojistník, který splní podmínky stanovené zákonem o daních z příjmu – mimo jiné pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let, výplata plnění je ve smlouvě sjednána nejdříve v roce, ve kterém se klient dožije 60 let, a od roku 2015 jsou podmínky navíc nově doplněny o nemožnost předčasného výběru finančních prostředků ze smlouvy.

„Průměrná uplatněná částka pojistného se v posledních letech postupně mírně snižuje, což mimo jiné přičítáme zvýšenému zájmu o rizikové pojištění, které není daňově uznatelné. Někteří klienti také využili možnosti snížit v průběhu pojištění pojistné částky, čímž se jim snižuje i pojistné. Je to pro ně v případě finančních obtíží často lepší varianta, než předčasné zrušení smlouvy,“ doplnil Král.  

Od základu daně lze odečíst částku placenou pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění. Pokud na smlouvu přispívá například zaměstnavatel, nelze si tuto částku od základu daně odečíst. Pokud tedy klient platí 500 Kč/měsíčně a zaměstnavatel přispívá dalších 500 Kč/měsíčně, může si klient v daňovém přiznání odečíst pouze 6 000 Kč za rok.

Zdroj: Tisková zpráva, Kooperativa pojišťovna