Proč uzavřít životní pojištění?

Pokud je váš příjem pro rodinný rozpočet stěžejní, splácíte půjčky nebo hypotéku, nepodceňujte výběr životního pojištění. Pojistné plnění od pojišťovny oceníte v okamžiku úrazu, trvalých následků úrazu, závažného onemocnění i smrti.

Životní pojištění

Řada Čechů stále podceňuje důležitost životního pojištění. Místo hledání argumentů, proč si neuzavřít toto pojištění a ušetřit několik stokorun měsíčně, zkuste na chvíli popřemýšlet o situacích, kdy životní pojištění oceníte. Například zranění při nedělní vyjížďce na kole, dopravní nehoda, náhlé zdravotní komplikace nebo diagnóza váženého onemocnění vás mohou na dlouhé měsíce vyřadit z běžného života. Případná smrt, úraz nebo závažné onemocnění živitele rodiny má vždy neblahý dopad na rodinný rozpočet. I v těchto nelehkých situacích vám správně zvolené životní pojištění pomůže udržet rodinné finance v rovnováze.

Různé varianty životního pojištění

Tuzemské pojišťovny obvykle nabízejí možnost výběru z několika variant životního pojištění. Setkat se můžete s rizikovým životním pojištěním, kapitálovým a investičním životním pojištěním i flexibilním životním pojištěním.

Rizikové životní pojištění kryje především riziko smrti, úrazu a závažných nemocí. Toto pojištění je určeno zejména pro ty, kteří chtějí finančně zajistit své blízké v případě smrti nebo využít vyplacenou částku na vyrovnání finančních závazků – nejčastěji doplacení hypotéky. Rizikové životní pojištění neumožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zaplacené pojistné je zcela využito na krytí pojistné ochrany a poplatky.

TIP: Sjednejte si schůzku s pojišťovacím poradcem online na portálu Pojisteni.com

Určité zhodnocení může přinést investiční životní pojištění. Část z pojistného slouží na krytí pojistné ochrany a poplatky, za část prostředků jsou nakoupeny podílové listy vybraných fondů, které máte na svém individuálním účtu. Jedná se tedy o finanční produkt kombinující životní pojištění s investicí. Oproti předchozímu typu pojištění vám bude v případě dožití vyplacena aktuální hodnota individuálního účtu. V případě smrti je vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota účtu.

Kapitálové životní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti nebo dožití a rezervotvorné složky. Při úmrtí je vyplacena sjednaná pojistná částka. V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. Kapitálová hodnota se u tohoto typu pojištění zhodnocuje ve fondu s garantovaným minimálním výnosem.

Možnost měnit nebo kombinovat pojištěná rizika umožňuje takzvané flexibilní životní pojištění. Toto pojištění může krýt například následující rizika: smrt z jakékoli příčiny, invaliditu, vážené nemoci nebo úrazy, hospitalizaci či pracovní neschopnost.

S výběrem pomůže pojišťovací poradce

Životní pojištění patří mezi „složitější“ pojistné produkty. Pokud tedy uvažujete o sjednání životního pojištění, v první řadě se zaměřte na výběr kvalitního pojišťovacího poradce. V ideálním případě oslovte někoho, kdo umí porovnat produkty více pojišťoven, bude s vámi schopen správně nastavit limity pojistného plnění a navrhnout odpovídající šíři pojistných rizik.

I malé klíště může způsobit velké problémy

Při výběru vhodného pojištění se vždy zajímejte o pojistné podmínky a všechny související dokumenty. Pokud nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Mějte na paměti, že životní pojištění vás má chránit v těžkých životních situacích. Vyplatí se prostudovat seznam závažných onemocnění, které pojištění kryje. V seznamu by neměly chybět jak obvyklé civilizační choroby jako například cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, Alzheimerova choroba či rakovina, ale také ztráty končetin, popáleniny, slepota, hluchota či klíšťová encefalitida. Poslední jmenované onemocnění vás může vyřadit na dlouhé měsíce z běžného života. Léčba může trvat i několik měsíců a v případě závažnějších případů nejsou výjimkou trvalé následky.