Prodej české dceřiné společnosti Triglav pojišťovna, Brno

Skupina Triglav se zaměřuje na posílení své pozice na cílových trzích jihovýchodní Evropy

Společnost Triglav INT, která řídí dceřiné pojišťovny Zavarovalnice Triglav v zahraničí, uzavřela se společností VIGO Finance, Praha, která je součástí VIGO Investments Group, dohodu, v níž obě strany vymezily klíčové prvky a podmínky prodeje dceřiné společnosti Triglav pojišťovna, Brno. Prodej by měl být dokončen do května 2015.

Rozhodnutí o prodeji je v souladu se strategií Skupiny Triglav, která své aktivity zaměřuje na zvýšení hodnoty Skupiny a efektivní řízení společností ve Skupině Triglav. Zavarovalnica Triglav předpokládá, že prodej společnosti Triglav pojišťovna, Brno, nebude mít na hospodaření Skupiny významný vliv.

Zavarovalnica Triglav v uplynulém období hodnotila svou další přítomnost na českém trhu z hlediska významu uvedeného trhu pro Skupinu Triglav a dosahování strategických cílů na tomto trhu. Na základě důkladného posouzení se rozhodla pro prodej společnosti Triglav pojišťovna, Brno.

Rozhodnutí bylo přijato s ohledem na strategii Skupiny Triglav, která jasně vymezuje cílovou ziskovost, očekávané tržní podíly, zaměření činnosti na základní pojišťovací činnost, a vyžaduje efektivní řízení všech společností v rámci Skupiny Triglav.

„V souladu s aktualizovanou strategií do roku 2017 Skupina Triglav zaměřuje svou činnost na cílové trhy jihovýchodní Evropy, kde plánujeme další růst a rozvoj. Budeme se zabývat možnostmi jednotlivých pojistných trhů v tomto regionu a analyzovat příležitosti pro další růst tržních podílů, a to jak organickou cestou, tak také potencionálními akvizicemi vybraných konkurentů. Nadále budeme důsledně realizovat aktivity vedoucí k optimalizaci hospodaření Skupiny, působit směrem k větší homogenitě Skupiny a aktivně se snažit o zvýšení její hodnoty,“ vysvětluje předseda představenstva Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Triglav pojišťovna, Brno, je menší neživotní pojišťovna v České republice, která je ve stoprocentním vlastnictví holdingu Triglav INT (ten je ve stoprocentním vlastnictví Zavarovalnice Triglav), a je momentálně jednou z devíti dceřiných pojišťoven a zajišťoven Skupiny Triglav. Zmíněná společnost má méně než 1,5procentní podíl na vlastním kapitálu a celkových aktivech Skupiny. K 30. 6. 2014 dosáhla Triglav pojišťovna 1,1procentního tržního podílu a mezi neživotními pojišťovnami na českém pojistném trhu obsadila jedenácté místo. V loňském roce představovalo hrubé předepsané pojistné v České republice 3,3 % z celkového hrubého předepsaného pojistného Skupiny Triglav. Zavarovalnica Triglav předpokládá, že prodej společnosti Triglav pojišťovna, Brno, nebude mít na hospodaření Skupiny významný vliv.

„Český pojistný trh je dobře rozvinutý a vysoce konkurenční, v roce 2013 na něm působilo 29 pojišťoven. Prodejem české dceřiné společnosti sledujeme cíle spojené s konsolidací naší činnosti a zaměřením na region jihovýchodní Evropy. Naším cílem je v období do roku 2017 dosáhnout na jednotlivých cílových trzích regionu minimálně 10procentního tržního podílu. Vzhledem k naší strategii je prodej dceřiné společnosti logický krok vedoucí k dalšímu posílení úlohy Skupiny na klíčových trzích,“ uvedl člen představenstva Zavarovalnice Triglav a předseda představenstva společnosti Triglav INT Benjamin Jošar.

Zdroj: tisková zpráva Triglav pojišťovny