První pojištění pro případ dlouhodobé péče ve stáří

Přibližně každý čtvrtý člověk se do osmdesáti let stane závislým na péči druhých. Taková situace ovlivní kromě nemocného i celou rodinu. A to především finančně.

Profesionální domácí péče je totiž velmi nákladná a proto se více než 250 tisíc Čechů kvůli péči o příbuzného vzdalo svých zájmů, volného času a především své práce. Na situaci bude však nyní možné se připravit. Pojišťovna Aegon nově přichází s vůbec prvním pojištěním pro generaci 50+, které v případě dlouhodobé nemoci ve stáří pomůže s péčí i s jejím financováním.

 V České republice žije v současné době více než 330 tisíc lidí, kteří jsou odkázáni na dlouhodobou péči. Zpravidla vinou nedostatečného počtu a kapacit specializovaných zařízení je až polovina těchto nemocných nucena zůstat v domácím ošetřování a využívat služeb soukromých ošetřovatelů. Bohužel z finančních důvodů si rodiny často nemohou dovolit profesionálního ošetřovatele a v takovém případě přichází zhruba ve ¾ případů na řadu péče příbuzných.

„Domácí péči o příbuzného se v České republice věnuje až 250 tisíc lidí. Zůstat s příbuzným doma znamená ale zásadní změnu životního stylu. Pečovatelé se přestanou stýkat se svými přáteli, nemají čas na své koníčky a vlastně ani na sebe. Pokud si nemohou dovolit zaplatit alespoň na část dne domácí ošetřovatelku, jsou na to sami a péče o nemocného příbuzného jim zabere 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Nemají bohužel čas ani na odpočinek. Tito lidé se musí také vzdát svého zaměstnání. Často i ze dne na den přichází rodina o finanční příjem a nemocný i pečující jsou tak odkázáni na finanční pomoc od státu, která však nepokryje ani polovinu nákladů na potřeby nemocného, natož aby z této podpory mohl žít i pečovatel,“ popisuje úskalí domácí péče Petr Jaroš, neurolog a provozovatel domácí HomeCare služby.

Až 54 % všech nákladů na péči si hradí nemocný z vlastních zdrojů

Dlouhodobě nemocným vypomáhá stát zejména v podobě státního příspěvku na péči. Avšak dle veřejně dostupných dat je tento příspěvek schopen nemocnému uhradit pouze asi 46 % celkových nákladů. Veřejný systém sociálního zabezpečení poskytuje sice v těchto případech i celou řadu dalších dávek, kterými jsou například příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či jiné výhody plynoucí z průkazů osob zdravotně postižených. Avšak i tak je spoluúčast nemocných lidí a rodinných pečovatelů významná.

„V současné době je státní příspěvek na dlouhodobou péči přiznán přibližně každému čtvrtému. Podle dostupných statistických údajů vydá stát na péči o dlouhodobě nemocné pacienty až 20 miliard korun ročně a tyto náklady vzrostou vinou stárnutí populace za přibližně 20 let až na dvojnásobek. To je bohužel obtížně udržitelné. Kromě státní podpory nemají lidé žádné další komerční možnosti, jak se pro případ dlouhodobé péče finančně zabezpečit a jsou plně odkázáni na vlastní úspory,“ vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel pojišťovny Aegon.

Nové pojištění odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním

S možným řešením problému přichází nyní na trh pojišťovna Aegon. Od května nabídne první pojištění na trhu určeným přímo pro generaci od 45 do 80 let. Jeho hlavním úkolem je pomoci lidem zajistit se finančně tak, aby v případě dlouhodobé nemoci ve stáří měli prostředky například k zaplacení pečovatele nebo k nákupu zdravotnických pomůcek. Pojištění pomůže se zajištěním úhrady nákladů na péči, ale i některých nákladů, které z příspěvku na péči nelze hradit. Umožní úhradu odpovídající péče v prostředí domova nebo specializovaného zařízení. Zajistí finanční příspěvek pro pečující osobu, která se často musí vzdát své práce. Klienti si budou moci vybrat ze tří variant pojištění.

„Nechceme nahrazovat stát, který dělá, co může, ani popírat roli rodiny. Našim záměrem je uvést na trh jako první pojišťovna produkt, který za rozumnou cenu pokryje smysluplná a reálná rizika pro věkový segment nad 50 let,“ doplňuje Michal Korejs.

Zdroj: Pojišťovna Aegon