Riziko střetu auta se zvěří na jaře prudce stoupá

S příchodem jara výrazně roste počet autonehod, jejichž příčinou je střet se zvěří. Jde o každoročně se opakující jev. Počet střetů vozidel se zvěří začíná strmě stoupat na přelomu února a března, dalšími kritickými měsíci jsou duben, květen a červen.

V policejních statistikách je „lesní a domácí zvěř“ dokonce vedena z pohledu příčiny dopravních nehod na druhém místě hned za řidičem motorového vozidla. „Za loňský rok nám byly nahlášeny téměř tři tisíce střetů vozidel se zvířaty. Celková škoda dosáhla 80 miliónů korun,“ říká Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Ve srovnání s rokem 2014, kdy došlo ke 2 200 případům v celkové škodě 60 milionů korun, tedy jednoznačně jde o nárůst, který může být způsoben například i zvyšující se oblibou povinného ručení, které v sobě zahrnuje původně havarijní riziko střetu se zvěří. Potvrzují to i statistiky pojišťovny Generali. Řidiči uplatňují škodu více z povinného ručení než z havarijního pojištění. Krytí škod ze střetu se zvěří v rámci povinného ručení nabídla pojišťovna Generali v roce 2010 jako první na českém trhu. Dnes je toto riziko rozšířeno i na domácí a hospodářská zvířata.

„Podle našich statistik každoročně stoupá počet nahlášených pojistných událostí. Pro srovnání – v roce 2012 nám bylo nahlášeno 1600 nehod. I proto se snažíme udělat něco pro prevenci. Naše nadace přispívá každoročně ve vybraných krajích na instalaci pachových ohradníků, které jsou rozmístěny podél silnic a odrazují zvěř od vstupu do vozovky,“ říká Jiří Cívka z pojišťovny Generali. „Jejich účinnost je až 80 %,“ doplňuje Jiří Cívka.

Ročně uhynou statisíce zvířat

Server ibesip.cz zveřejnil informaci, odkazující se na dotazníkové šetření Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Podle tohoto šetření například jen zajíců polních zahyne ročně na našich silnicích a dálnicích zhruba 144 000, srnců obecných skončí pod koly 129 000 kusů, bažantů obecných 39 000 atd.

Co se týká vysoké zvěře, ta se pohybuje v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku. Pokud je zvíře oslněno světly auta, zůstává většinou strnule stát a je zmateno. Brzdná dráha osobního auta jedoucího 60 kilometrovou rychlostí je za běžných podmínek kolem 35 metrů. Při ztížených podmínkách, jako námraza, mokro atd. se brzdná dráha samozřejmě prodlužuje.

Kdo zaplatí škodu na vozidle?

Jako nejrizikovější region pro střet vozidla se zvěří se jeví střední Čechy, a to dlouhodobě. „Za loňský rok bylo ve Středočeském kraji nahlášeno 358 střetů se zvěří, které vedly k dopravní nehodě. To představuje patnáct procent podobných havárií v celé České republice,“ komentuje stav za pojišťovnu Generali Jiří Cívka.

Krytí střetu vozidla se zvířetem nabízíme u povinného ručení Komplet a Exkluziv. V rámci tohoto pojištění klient získá úhradu nákladů na opravu poškozeného vozidla až do výše 100 tisíc korun, přičemž výplata pojistného plnění nemá vliv na bonus v povinném ručení,“ vysvětluje Cívka a dodává: „Na základě našich statistik z roku 2015 vychází průměrně jedna nehoda na 28 tisíc korun.“ To je podle něj i jeden z důvodů, proč je tento typ povinného ručení u motoristů stále oblíbenější.

Počet střetů vozidla se zvěří

Vhodnou prevencí jsou pachové ohradníky

Eliminovat střety aut se zvířaty se daří díky takzvaným pachovým ohradníkům. Jedná se nejčastěji o dřevěné kůly podél cest, které jsou pokryté speciální pěnou s pachem predátorů. Zvíře se tak pudově silnici vyhne. Odborníci považují pachové ohradníky za efektivní prevenci. Jejich účinnost je až 80 %. Díky aktivitě nadace pojišťovny Generali bylo v loňském roce ochráněno několik stovek kilometrů nejrizikovějších úseků v krajích Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Nejrizikovější místa vybírají myslivci, kteří mají nejlepší přehled o kritických místech. Letos by měl být projekt rozšířen o jeden další kraj.

Projekt Pachové ohradníky nadace pojišťovny Generali byl zahájen ve spolupráci s krajem Vysočina v roce 2010. Počet střetů vozidel se zvěří se na pokrytých úsecích od té doby snížil o polovinu. Zatímco v roce 2009, tedy před startem projektu, na nich myslivci z Vysočiny evidovali 866 případů, v loňském roce klesl jejich počet na 364.

„Díky skutečnosti, že řidiči mají možnost pojistit své vozidlo proti střetu se zvěří již v rámci povinného ručení, dochází k vyššímu počtu hlášení této pojistné události,“ říká Jiří Cívka a dodává: „V případě, že dojde ke střetu vozidla se zvířetem, mohou naši klienti kontaktovat asistenční službu. Ta vyhledá myslivce odpovědné za danou oblast a je nápomocná i v dalších krocích.“

Zdroj: Pojišťovna Generali