Rušíte objednaný zájezd? Toto pojištění vás ochrání před storno poplatky

Za rodinnou dovolenou u moře zaplatí česká domácnost běžně desítky tisíc korun. Pokud musíte z vážných důvodů dovolenou zrušit, cestovní kancelář se určitě přihlásí o storno poplatek. Finanční kompenzaci v případě zrušení objednaného zájezdu zajistí pojištění storna.

Celý rok se na ni těšíte. Když přijde, čas jakoby plynul mnohem rychleji. Když skončí, dlouho na ni vzpomínáte. Co je to? Kdo vykřikl dovolená, uhádl. Život je ovšem nevyzpytatelný a plánovanou dovolenou může zmařit angína, zlomená noha, krach manželství, úmrtí v rodině nebo jiný vážný důvod. Rodinná dovolená není zrovna nejlevnější a přijít o zážitky i desítky tisíc korun pěkně naštve. Abyste zachránili alespoň část peněz, vyplatí se uzavřít si pojištění storna zájezdu. Cena tohoto pojištění je v poměru k možné finanční ztrátě velmi příznivá.

Drahé zájezdy se vyplatí pojistit vždy

Při úvahách o pojištění storna zájezdu je dobré porovnat cenu pojištění s možnou výší ztráty. Takto postupovala i paní Lukáčová z Prahy, která plánuje letošní léto strávit s rodinou u moře ve Španělsku. „V cestovní kanceláři jsem pro sebe, manžela a syna vybrala osmidenní pobyt ve tříhvězdičkovém hotelu ve Španělsku. Zájezd nás dohromady vyšel na 55 tisíc korun,“ upřesňuje Lukáčová. Cestovní kanceláře dnes běžně nabízejí při objednání zájezdu i sjednání cestovního pojištění s možností připojištění storna zájezdu. Pojištění si však můžete sjednat i individuálně u pojišťovacího poradce nebo u některého z online prodejců pojištění.

„Za případné zrušení zájezdu těsně před odjezdem bych podle obchodních podmínek cestovní kanceláře zaplatila vysoké odstupné. Měsíc před odjezdem bych dostala nazpátek polovinu z ceny zájezdu a čtrnáct dní před dovolenou bych už nedostala zpět ani korunu. Nechtěla jsem zbytečně riskovat, že přijdu o takto vysokou částku,“ vysvětluje paní Lukáčová důvody zájmu o pojištění storna zájezdu.

Nejčastěji bude vaše spoluúčast 20 %

Pojištění storna zájezdu poskytují například pojišťovny AIG, Allianz, AXA Assistance, ERGO, ERV, Kooperativa, Slavia, Uniqa nebo Wüstenrot. Při výběru vhodného pojištění se zaměřte na seznam událostí, na které se pojištění vztahuje, výluky, maximální limity pojistného plnění a výši spoluúčasti.

Například u pojištění storna zájezdu od ERV Evropské pojišťovny je maximální limit pojistného plnění 300 tisíc korun na pojistnou smlouvu, respektive rodinu nebo spolucestující. Spoluúčast je 20 %. Pokud by se paní Lukáčová rozhodla pro samostatné pojištění stornopoplatků u ERV Evropské pojišťovny, činilo by pojistné 4 % z ceny zájezdu, tedy 2200 korun. Toto pojištění se vztahuje například na vážná akutní onemocnění či úrazy vyžadující hospitalizaci, úmrtí, rozsáhlé poškození domova následkem požáru, povodně či trestného činu, nezaviněnou ztrátu zaměstnání, rozvod či účast na opravném termínu zkoušky (pozn. kompletní výčet a popis situací je uveden v pojistných podmínkách).

Pro srovnání jsme spočítali i ceny pojištění storno poplatků u pojišťoven AIG a Allianz (pozn. online kalkulace portálu pojisteni.com při zadání parametrů zájezdu paní Lukáčové).

AIG pojištění storno poplatků kryje následující rizika:  

 • smrt, nemoc a úraz (včetně osoby blízké a spolucestujícího),
 • svědectví u soudu, umístění do karantény,
 • nepojízdný dopravní prostředek v důsledku nehody,
 • výpověď ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele (z organizačních důvodů, pro nadbytečnost),
 • požár, loupež nebo povodeň v místě vašeho bydliště,
 • zpoždění cesty z důvodu okolností mimo vaši kontrolu a stornování po zpoždění dopravního prostředku delší než 24 hodin.

U AIG přijde pojištění storno poplatků na 1375 korun.

 

Allianz pojištění storno poplatků kryje následující rizika:

 • smrt, nemoc a úraz (včetně osoby blízké a spolucestujícího),
 • požár, loupež nebo povodeň v místě vašeho bydliště,
 • rozvod,
 • zmeškání odjezdu z důvodu nehody, stávky, živelné události,
 • výpověď ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů.

U Allianz zaplatíte za pojištění storno poplatků 1540 korun.

Limity pojistného plnění a výši spoluúčasti u pojištění storna ostatních pojišťoven si můžete prohlédnout v následující tabulce.

Tabulka: Limity pojistných částek a výše spoluúčasti

Pojištění storno poplatků

Zajímejte se o výluky

Abyste nebyli nemile překvapeni, vždy se před uzavřením pojistné smlouvy seznamte s výlukami. Každé pojištění se vztahuje na nahodilé události. Pokud tedy dojde k pojistné události úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z nich, na pojistné plnění zapomeňte. Stejně tak neobhájíte před pojišťovnou pojistnou událost v případě hrubé nedbalosti, požití alkoholu, omamných a psychotropních látek, duševní poruchy či psychického onemocnění pojištěného.

Pojistné podmínky jsou u jednotlivých pojišťoven specifické. Ve výčtu výluk často naleznete komplikace v těhotenství, neobdržení víza, nepřijetí k odbavení, nepřidělení dovolené či onemocnění a úrazy známé v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy.