Stručná charakteristika životního pojištění: 4. díl – Kooperativa

Zatímco poslední díl seriálu o životním pojištění pojednával o nabídce pojišťovny Wüstenrot, čtvrtý díl bude zaměřený na to, co můžete nalézt u pojišťovny Kooperativa. Jedná se především o pojistný produkt Perspektiva.

Životní pojištění Perspektiva od Kooperativy je moderní produkt, který si můžete modifikovat dle představ a který nabízí ideální kombinaci investování a nadstandardní pojistné ochrany pro celou rodinu.

Pojištění Perspektiva nabízí mnoho výhod. Mezi hlavními výhodami Perspektivy je, že se jedná o pojištění celé rodiny na jedné pojistné smlouvě. Nemusíte tedy pracně sjednávat pojištění pro každého člena rodiny zvlášť, stačí Vám jeden dokument.

Na jedné pojistné smlouvě lze pojistit až pět osob, dvě dospělé a tři děti

Dítě může být také hlavním pojištěným – pojistná smlouva pak může trvat až do jeho dospělosti a může být měněna podle aktuálních potřeb. Spolu s dítětem může být v takovém případě pojištěn jeden dospělý. 

Pojistnou ochranu můžete získat již následující den po sjednání pojištění, a to u pojištění pro případ smrti, úrazového pojištění dospělých i dětí a pojištění nemoci. 

Naopak v průběhu pojištění ho můžete měnit podle konkrétní životní situace a smlouvu tak mít na celý život. Perspektiva může sloužit jako dětské pojištění, rizikové pojištění, rodinné pojištění nebo jako investiční životní pojištění s primárním cílem zhodnocovat finanční prostředky nebo vytvářet rezervu na důchod.

Dalšími výhodami tohoto pojištění jsou prémie za bezeškodní průběh, které získáte na konci pojištění.

Navíc si můžete od daňového základu odečíst až 12 000 Kč ročně.

Životní pojištění u Kooperativy je velmi flexibilní: u rizikových pojištění si můžete stanovit věk, do kterého chcete být pojištěni. Lze rovněž nastavit klesající pojistné částky pro účely zabezpečení blízkých v době splácení hypotéky. Na konci pojištění si pak sami můžete zvolit způsob plnění: jako jednorázovou výplatu pojistné částky, výplatu důchodu po předem sjednanou dobu, nebo doživotní důchod.

Z čeho se životní pojištění Perspektiva může skládat?

Základem Perspektivy je pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. K tomuto pojištění můžete sjednat širokou škálu dalších rizikových pojištění.

Můžete se rovněž pojistit pro případ smrti hlavního nebo druhého pojištěného, pro smrt následkem úrazu, trvalé následky až s 6násobkem progresivního plnění i denního odškodného za následky úrazu. Pojistit se můžete i pro případ vážných nemocí, pobyt v nemocnici nebo pracovní neschopnost.

Pro ty, kteří se bojí, že je může potkat invalidita, je možné připojistit i tuto možnost, ve variantách výplaty důchodu a výplaty pojistné částky. Možností je i zproštění od placení v případě.

V nabídce Kooperativy existuje i varianta pro děti, kde můžete sjednat úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu až s 6násobkem progresivního plnění, pro případ tělesného poškození úrazem, pobytu v nemocnici následkem úrazu nebo pro případ denního odškodného za následky úrazu.

Nechybí ani pojištění vážných onemocnění, pobyt dítěte v nemocnici, ošetřování nemocného dítěte a péče o zdravotně postižené dítě.

Investiční složka životního pojištění Perspektiva Vám nabízí možnost rozmnožit své finance.

Životní pojištění Perspektiva Vám umožňuje investovat jak do standardních fondů kolektivního investování, tak i do vnitřních fondů pojistitele. Fondy se liší předpokládanými výnosy a rizikovostí.

Fondy spravované společnostmi ERSTE SPARINVEST, C-QUADRAT a Conseq Investment Management jsou fondy fondů. Výhodou těchto fondů je rozložení rizika jak měnového, odvětvového, tak i regionálního. Garantovaný fond a vkladový fond jsou vnitřními fondy. Na jejich složení se aplikují stejná pravidla, jaká jsou právními předpisy stanovena pro investování technických rezerv životního pojištění. Nabídku doplňuje Komoditní fond. Jedná se o vnitřní fond, který je ze 100 % tvořený akciemi či podílovými listy, jejichž výkonnost je vázána na změnu cen komodit.

Pokud byste rádi sjednali životní pojištění u této pojišťovny či jiné, můžete vyplnit formulář na www.pojisteni.com/zivotni-pojisteni. Po odeslání údajů se Vám ozve pojišťovací poradce s nabídkami pojištění.