Stručně o výlukách z pojištění

Při sjednaném pojištění se cítíme zpravidla bezpečněji, protože v případě nečekaných komplikací pojišťovna vypomůže pojistným plněním. Může však dojít k situaci, kdy po oznámení našeho problému pojišťovna nezareaguje tak, jak bychom si představovali.

Samotná pojistná událost a škody na majetku či zdraví jsou většinou samy o sobě nepříjemnou záležitostí. Překvapivá však může být reakce pojišťovny. Ta může vyplatit pojistné plnění nižší, než jsme očekávali. Důvodem může být například nebezpečné podpojištění nebo také druh ceny, se kterou dané pojištění pracuje – cena nová, časová případně obvyklá.

Ještě horší je pak varianta, kdy pojišťovna nezaplatí nic. To přichází zpravidla tehdy, když zaměstnanec pojišťovny zabodne svůj prst doprostřed papíru, a suše oznámí, že se nejedná o pojistnou událost, ale o výluku.

Výluky jsou výslovně vypsané situace či věci, které by pojistník v kontextu daného pojištění mohl chápat jako kryté pojistnou smlouvou, ale na které se pojištění nevztahuje. Pojišťovně tedy v takových případech při škodách finančních, případně na zdraví, životě či majetku nevzniká povinnosti poskytnout pojistné plnění. Pojištění většinou chrání méně a v menším rozsahu, než si většina plátců pojistného myslí. V extrémním případě se dokonce stává, že je pojištění sjednáno přímo za účelem, který toto pojištění ale ve výsledku nekryje.

Mnozí lidé při oznámení, že pojištění se na jejich situaci nevztahuje, mívají tendenci vinit pojistitele, kterému pravidelně odváděli pojistné a který je nyní nechává v situaci bez pomoci. Ale to, že problém pojistníka ani není pojistnou situací, není vinou pojišťovny. Ukazuje se totiž, že mnoho klientů nemá řádně prostudované pojistné podmínky nebo někdy ani pojistnou smlouvu.

Výluk bývá často velké množství a patří mezi ně i extrémní situace, do kterých se v životě velmi pravděpodobně nikdy nedostanete. Některé však mohou odhalit v pojištění mezery zrovna v takových místech, kde je nepotřebujete.

V takovou chvíli se už nedá dělat nic – jedinou radou je tedy pročíst výluky u Vašich aktuálních pojištění, abyste od nich neočekávali něco jiného, než skutečně chrání. Základním řešením do budoucna je vždy důkladně přečíst pojistné podmínky a pojistnou smlouvu, poradit se případně s pojišťovacím poradcem, který Vás navíc může upozornit na méně známé záležitosti, které se pojištění týkají a zodpoví Vaše dotazy.