Stručný přehled nabídek cestovního pojištění u českých pojišťoven, část 2. – Generali, Slavia a UNIQUA

Chladné měsíce se blíží a možnost lyžovat a zasportovat tak, jak to dovoluje jen zima, se otevírá. Žádný pojišťovací poradce ani zkušený lyžař Vám nedoporučí vyjet za hranice bez cestovního pojištění s vhodnými připojištěními.

předchozím článku jsme Vám nabídli velmi stručný soupis cestovního pojištění, řeč byla přitom o pojišťovnách AIG, Allianz a AXA. Pro ty, kteří by si rádi rozšířili přehled o dalších pojišťovnách a na jednom místě získali souhrnné informace o více pojišťovnách a jejich pojištění, je tu druhý a závěrečný díl.

GENERALI

Pojišťovna Generali nabízí dva typy cestovního pojištění, které dělí podle destinace, takže případný zájemce se nemusí dlouho rozhodovat:

Zahraniční cestovní pojištění
Aby Vaše zahraniční cestování při komplikacích nezpůsobilo finanční a existenční problémy, ochrání Vás finančně pojišťovna Generali tímto cestovním pojištěním, ve kterém si můžete zvolit z několika variant. V nabídce jich je několik, od nejjednoduššího EASY přes nejoblíbenější UNIVERSAL po BUSINESS a COMFORT.

Limity pojistného krytí:
léčebné výlohy: 3 000 000 Kč u varianty EASY a UNIVERSAL, 5 000 000 Kč u BUSINESS a COMFORT
zubní ošetření: 10 000 Kč
přivolání opatrovníka: 50 000 Kč
úrazové pojištění – trvalé následky: 500 000 Kč, smrt úrazem: 500 000 Kč, obojí kromě varianty EASY
pojištění zavazadel: 50 000 Kč u variant UNIVERSAL a COMFORT, 70 000 Kč u BUSINESS
zpoždění zavazadel: 5 000 Kč kromě varianty EASY
odpovědnost – u všech variant kromě EASY – ušlý zisk: 50 000 Kč, majetek: 1 000 000 Kč, zdraví: 1 000 000 Kč u variant UNIVERSAL a COMFORT, 2 000 000 Kč u BUSINESS;
nadstandard – pouze varianta BUSINESS – kauce: 300 000 Kč, finanční půjčka: 20 000 Kč, náhradní doklady: 20 000 Kč
Zahraniční cestovní pojištění u Generali je platné nejen pro Evropu, ale i pro populární neevropské země, jako například Egypt, Maroko, Tunis i jiné.

Tuzemské cestovní pojištění
je určeno cestovatelům po České republice a můžou si ho sjednat všechny osoby.

Toto pojištění kryje trvalé následky a smrt úrazem, krádež, zničení a poškození osobních věcí a zavazadel, odpovědnost za škodu, zimní a letní rekreační sporty, zrušení pobytu a přerušení pobytu. Rodiny a skupiny dostávají u Generali výrazné slevy. K dispozici jsou varianty Home Standard (připojištění smrti úrazem a trvalé následky) a Home Exkluziv (navíc připojištění osobních věcí a zavazadel a odpovědností za škodu).

SLAVIA

I u pojišťovny Slavia se můžeme setkat se dvěma základními druhy cestovního pojištění – celoroční pojištění pro cestování po Evropě a krátkodobé pojištění pro celý svět.

Pojištění SVĚT
je koncipované jako krátkodobé cestovní pojištění pro služební cesty i za účelem turistiky. V rámci cestovního pojištění můžete nalézt: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění nevyužité dovolené, pojištění únosu letadla, pojištění storna zájezdu, pojištění nákladu veterinární léčby. Kromě pojištění léčebných výloh, které je povinné, si rizika si můžete vybrat dle svého uvážení.

Pojištění se nevztahuje na území ČR, případně jiného státu, kde má pojištěný trvalý pobyt nebo jehož je pojištěný občanem.

Europojištění
je cestovní pojištění s nepřetržitou celoroční účinností s možností opakovaných výjezdů během celého roku.

Pojištění je koncipováno jako doplněk k veřejnému zdravotnímu pojištění pro evropský kontinent, kdy spolu ve výsledku vytvoří komplexní pojistnou ochranu. Jelikož veřejné zdravotní pojištění Vám uhradí ošetření v zahraničí pouze do výše ceny, kterou by ošetření stálo u nás, Slavia Vám po návratu poskytne plnění na neodkladně podstoupené zákroky ve výšce rozdílu mezi skutečnou úhradou a úhradou zdravotní pojišťovny.

Na rozdíl od běžného cestovního pojištění neplatíte pojistné za stejnou věc dvakrát, využíváte zdravotního pojištění a Europojištění současně. Náklady nehrazené zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny z Europojištění, a to bez spoluúčasti.

Můžete si vybrat variantu pro turistiku (TURISTA) nebo pro sportovní aktivity a pracovní cesty (PROFESIONÁL).

UNIQA

Pojišťovna UNIQA Vám nabízí výběr mezi jednorázovým cestovním pojištěním a celoročním cestovním pojištěním pro opakované výjezdy.

Jednorázové cestovní pojištění
Pojištění můžete sjednat pro pracovní cestu, ale taky pro turistiku, v obou případech i na delší dobu, maximální dobou tohoto pojištění může být až jeden rok. Jako připojištění se může sjednat i připojištění nebezpečných a zimních sportů.

Vybrat si můžete mezi základním tarifem, který Vás finančně ochrání jen při léčebných výlohách. I tento tarif však obsahuje asistenční službu, která je Vám kdykoli k dispozici. Komplexní tarify na druhou stranu zahrnují více rizik. Mezi připojištění patří například: připojištění smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, nemocničního odškodného, odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel, zimních sportů, stornovacích poplatků, náhrady dovolené, domácího miláčka.

Celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy
Pro opakované cesty do zahraničí a pro to, abyste se vyhnuli opakovanému sjednávání pojištění před každou cestou, je tu celoroční pojištění. Doba platnosti je vždy jeden rok s automatickým prodlužováním. Pojištěny jsou všechny pobyty v zahraničí, které nejsou delší jak 30 dnů, přičemž počet výjezdů během roku není omezen. Připojištění zimních sportů je zahrnuto automaticky.

Zatímco základní tarif zahrnuje jen pojištění léčebných výloh a asistenční služby, komplexní tarify mohou obsahovat i připojištění smrti následkem úrazu, připojištění trvalých následků úrazu, nemocničního odškodného, odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel a zimních sportů.

Mezi individuální připojištění k cestovnímu pojištění patří: stornovací poplatky, náhrada dovolené i pojištění domácího miláčka.

Oba typy pojištění může využít jak jednotlivec, tak i celá rodina, tj. rodiče a děti do dovršení 18 let věku, kteří spolu žijí na stejné adrese.

Na našich stránkách si můžete nabídky pojišťoven v oblasti cestovního pojištění přehledně porovnat a přímo si je on-line sjednat. K dispozici je Vám také náš tým pojišťovacích poradců.