UNIQA loni prokázala pojistné podvody za 55 milionů korun

Loni bylo v UNIQA pojišťovně řešeno celkem 549 případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod, tedy přibližně o třináct procent více než v roce 2013. Celkem zabránili loni vyšetřovatelé UNIQA pojišťovny ztrátě 55 milionů korun. Nejvýraznější nárůst v počtu podvodů připadl tentokrát na segment pojištění osob, největší část prokázané hodnoty ale připadá na pojištění majetku.

Nejvíce případů podvodů bylo prokázáno v pojištění osob. Ty se podílely na celkovém počtu sporných událostí celými 46 % (meziročně plus 126 %). Jejich hodnota byla vyčíslena na 8,5 milionu korun. Klienti nejvíce zneužívají denní dávky za dobu pracovní neschopnosti a denní odškodné za dobu léčení úrazu. Dotyční čerpají pojistné plnění, ale současně chodí do práce. Mimořádný nárůst je dán i výrazným zvýšením zájmu o tento druh pojištění v posledních letech. Dále se stále častěji vyskytuje uplatnění nároku z fiktivních úrazů s falešnými lékařskými zprávami. Někteří podvodníci uvádějí do zdravotní dokumentace nebo do pojistných smluv nepravdivé údaje záměrně už při vstupu do pojištění.

Hodnota škod s indiciemi pojistného podvodu byla loni nejvyšší v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (absolutně bezmála 35 milionů korun, cca 64 % z celkové sumy podvodných aktivit). Meziročně narostl téměř o 170 % včetně několika velkých kauz. V tomto segmentu bojuje UNIQA zejména s nadhodnocováním vzniklých škod a paděláním pořizovacích dokladů k poškozeným nebo odcizeným předmětům. Nejvíce se tak děje u vodovodních škod, u požárů a u vloupání.

Až třetí místo co do doložené hodnoty podvodů náleželo loni pojištění vozidel. Po delší době počet takových případů výrazněji klesl (-27 %). UNIQA uchránila v tomto segmentu 6,75 milionu korun. Průměrná hodnota jednoho případu činila téměř třicet tisíc korun.

Na v předchozích dekádách historicky velmi „oblíbenou“ sféru podvodníků v pojištění přerušení provozu a pojištění přepravy loni připadla prokázaná hodnota necelých pěti milionů korun.

Více než 30 % odhalených pokusů bylo nebo dosud je šetřeno v rámci trestních řízení.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny UNIQA