UNIQA: pojistných podvodů meziročně o polovinu více

  • Meziroční nárůst počtu případů o 57 procent
  • Prokázány podvody za celkových více než 25 milionů korun
  • Největší aktivita podvodníků v oblasti pojištění osob, na kterou připadlo 78 procent všech šetřených kauz 

Z celkových 583 šetřených pokusů o pojistný podvod se nejvíce týkalo pojištění osob (453 případů, téměř čtyřikrát více než loni) s celkovou prokázanou hodnotou ve výši 11,1 milionu korun. Průměrná podvodně uplatněná škoda v tomto segmentu činila bezmála 25.000 korun. Meziročně tak došlo k více než zdvojnásobení odhalených nekalých nároků, zčásti i díky speciální koncentraci expertů UNIQA na tuto oblast. Nejčastěji se „kouzlí“ s nároky na výplatu denního odškodného za dobu léčení úrazu a denních dávek v pracovní neschopnosti. Častým prohřeškem je uvádění neúplných nebo nepravdivých údajů o zdravotním stavu a zaměstnání už při sjednávání pojištění, což se zpětně při prověřování nahlášené události projeví. Klienti dále uplatňují své požadavky na odškodnění i za dobu, kdy už normálně po rekonvalescenci vykonávají svoji výdělečnou činnost. 

V oblasti pojištění motorových vozidel i pojištění majetku a odpovědnosti naopak došlo z pohledu UNIQA meziročně ke snížení aktivit podvodníků. V obou segmentech klesl počet šetřených nároků o polovinu. Prokázaná hodnota všech případů činila 14 milionů korun. 

pojištění vozidel registruje UNIQA pokles podvodných aktivit už druhé pololetí za sebou. Výrazně ale narostla průměrná hodnota neoprávněného nároku v tomto odvětví, která činila ve sledovaném období 58.000 korun (loni necelých 19.000 korun). 

Mezi případy v majetkovém pojištění se vyskytují hlavně úmyslná zapálení nemovitostí a nadhodnocování hodnoty zařízení nemovitostí (např. falešným datem pořízení), nebo uplatňováním majetku, který v objektu ve skutečnosti nebyl. Časté je i vloupání do skladů nebo fingování odcizení. Někdy slouží úmyslně způsobená totální škoda jako prostředek k ukončení neúspěšného podnikání s cílem získat finanční „náplast“. 

Oblasti pojištění přerušení provozu a pojištění přepravy byly v prvním pololetí nejklidnější za poslední léta. Přitom pojištění přepravy v podvodech ještě na přelomu století dominovalo. 

 

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již dvaadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně v desítce nejsilnějších pojišťoven v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Group, která je nyní aktivní na 19 evropských trzích a obsluhuje více než 10 milionu klientů.

 

Zdroj: UNIQA pojišťovna