UNIQA pojišťovna, a.s. spouští jednotnou Linku pomoci řidičům 1224

UNIQA pojišťovna,  a.s. spouští novou jednotnou Linku pomoci řidičům v nesnázích. Asistenční linka s telefonním číslem 1224 je společný projekt všech pojišťoven, které nabízí povinné ručení v ČR.

Smyslem jednotné linky je zjednodušení postupu ve stresové situaci, kterou je nehoda nebo porucha. Zavedení jednotné linky urychluje proces řešení vzniklé situace a zabraňuje následným škodám. Současně ztěžuje aktivity tzv. crash hunterů, tedy neoficiálních samozvaných asistenčních služeb, které komplikují a prodražují likvidaci škod v pojišťovnách.

12 měsíců v roce, 24 hodin denně, to je linka 1224 a současně mnemotechnická pomůcka, jak si toto jednotné číslo zapamatovat. Non-stop dostupnost, rychlé odbavení hovorů. Řidič v nouzi volá vždy linku 1224 bez ohledu na to, kde je pojištěn. Operátor společného call centra třídí hovory a okamžitě přepojuje na smluvní asistenční společnost příslušné pojišťovny. Klient dál komunikuje s asistenční společností své pojišťovny, která zajistí odstranění poruchy/nehody.

Od července 2015 je tato kampaň podpořena i v médiích a prezentována speciálními aktivitami ve sdělovacích prostředcích. Cílem je naučit veřejnost používat toto jednotné číslo.

Informaci o Lince pomoci řidičům najde motorista na zelené kartě k povinnému ručení, na euroformuláři (záznam o nehodě) od pojišťovny, na webu www.1224.cz a webech pojišťoven.

 

Zdroj: obchodní sdělení UNIQA pojišťovny,  a.s.