UNIQA přichází s novou edicí Rizikového životního pojištění

Rizikové životní pojištění s dividendou (RŽPD) je vlajkovou lodí UNIQA pojišťovny a zahrnuje vše podstatné pro ochranu jednotlivců i rodin v nepříznivých situacích, jež je mohou potkat. Je pravidlem, že každý rok přijde tento program s něčím novým, čím reaguje na aktuální poptávku na trhu.

RŽPD Edice 2015 tak v sobě od 1. května spojuje osvědčené prvky z minulosti a přidává další. Cílem nových úprav bylo další zjednodušení nastavení pojistné ochrany pro různé životní etapy nebo události v životě klienta, zcela podle motta programu „Od produktu k řešení“. Tento koncept znamená odklon od tradičního prodeje produktů nebo produktových balíčků ve prospěch posouzení individuálních potřeb každého zákazníka.

Životní situace řeší RŽPD nadále ve třech úrovních:

  • Události s dlouhodobým až trvalým (finančním) dopadem
  • Události s dočasným vlivem
  • Nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Ta představují pro klienta zajímavý servis.

NOVINKY EDICE 2015

Letošní úpravy se znovu soustředily v první řadě na rizikové složky:

  • V pojištění proti invaliditě má klient nyní větší možnost volby pojistných částek, která byla dříve více limitovaná podle stupně zdravotního postižení. Kromě stávajících diagnóz vedoucích k invaliditě se nyní pojištění vztahuje v případě přiznání invalidity III. stupně i na psychiatrické choroby.
  • Vývojáři rovněž vyhověli volání po navýšení pojistné částky u pojištění odpovědnosti. Nyní lze sjednat limit až 1,5 milionu korun.
  • U pojištění proti velmi vážným onemocněním dětí došlo k zahrnutí dalších diagnóz, jako jsou diabetes, epilepsie nebo klíšťová meningoencefalitida. Okruh krytí se nyní vztahuje na 17 dětských diagnóz, a to za původní cenu.

Úplnou a na trhu jedinečnou novinkou je pojištění proti ztrátě řidičského průkazu ze zdravotních důvodů. Nastane-li pojistná událost tohoto druhu, pojištěný klient bude pobírat měsíční rentu ve výši až 6.000 korun měsíčně po dobu až 10 let.

Nově byly implementovány také asistenční zdravotní služby pro případ, kdy klienta vyřadí z běžného života jeho vlastní zdravotní indispozice nebo indispozice někoho z blízkých. Z pojištění může čerpat služby jako je úhrada doprovodu dospělého s dítětem do nemocnice, úklid v domácnosti, nákup, pořízení léků, apod.

V zájmu většího komfortu klienta byly přehodnoceny požadavky na povinné lékařské prohlídky v závislosti na výši pojistných částek. Součástí programu je nadále opce na navýšení pojistných částek pro případ úmrtí bez zkoumání aktuálního zdravotního stavu až o 25 % v předem definovaných přelomových situacích (sňatek, narození potomka, adopce, dosažení určitého věku, apod.).

investiční složce je s ohledem na současnou situaci na finančních trzích a aktuální možnosti zhodnocení nově nabízen nový investiční program s garantovaným nezáporným zhodnocením.  Znamená to, že klient získá po sjednaném období úročení zaručeně minimálně vloženou částku investice.

A konečně zcela praktická pomůcka: současně s novou generací RŽPD vstupuje do života i speciální off-line kalkulačka, která dokáže všechny varianty na místě propočítat. Poradci ji budou mít k dispozici, aby se zákazníkem ihned vše konkrétně probrali i z hlediska finanční náročnosti a ukázali, na co všechno svým pojištěním „dosáhnou“.

I v nynější verzi je zachována unikátní riziková dividenda z názvu pojištění. Pojišťovny ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahují lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Zákazník díky dividendě finančně participuje na tomto pozitivním rozdílu.

Zůstává i nástroj INVESTPLAN sloužící k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů koncem smluvní doby pojištění. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších do konzervativnějších dluhopisových programů.

Pojistný program RŽPD je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může jeho prostřednictvím klient snižovat svoji daňovou povinnost.

Již osmý rok je Rizikové životní pojištění s dividendou (dále RŽPD) vlajkovou lodí pojištění osob UNIQA, díky pravidelné inovaci opakovaně oceňované v odborných soutěžích. Doposud si sjednalo smlouvy na 250 tisíc klientů s celkovým pojistným dosahujícím bezmála 2 miliardy korun.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny UNIQA