UNIQA rostla v prvním pololetí o více než tři a půl procenta

  • Neživotní odvětví přinesly na pojistném o 4,6 % více
  • Podíl UNIQA na českém pojistném trhu se blíží pěti procentům
  • UNIQA upevnila své postavení osmičky na trhu

 

Za prvních šest měsíců tohoto roku předepsala UNIQA na pojistném celkem 2,955 miliardy korun a posílila o 3,8 % (na bázi APE, tj. s poměrným započtením jednorázového životního pojištění na bázi deseti let, předepsala UNIQA 2,915 miliardy korun a vzrostla o 3,6 %).

Většinová část pojistného (80 procent) připadla na neživotní segmenty, které navýšily předepsané pojistné o 4,6 % na celkových 2,365 miliardy korun. Nejvíce se dařilo v odvětvích transportu (+ 44 %), pojištění techniky (+ 33 %) a ve speciálním pojištění právní ochrany (více než dvojnásobný růst pojistného).

Životní pojištění přispělo celkem 590 miliony korun a přineslo meziročně na pojistném o
0,7 % více. Běžně placené životní pojištění tentokrát meziročně stagnovalo a přírůstek byl zaznamenán v jednorázově placeném životním pojištění.

Celková škodovost byla díky absenci výskytu větších kalamitních škod na úrovni 57 procent, což zhruba odpovídá i loňské hodnotě. Nejvyšší škodovost se letos projevovala v pojištění transportu, úrazovém a havarijním pojištění.

Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci června 2015 celkem 725.300 pojistných smluv – meziročně o 2,2 % více. Nejvíce přibylo nových smluv životního pojištění a povinného ručení.

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni. Koncern ve sledovaném období předepsal na pojistném o 13,5 % více, celkem 3,552 miliardy EUR, zejména díky velmi silné dynamice jednorázového životního pojištění, především v Itálii, a velmi dobrým výsledkům v soukromém zdravotním pojištění.

 

Zdroj: tisková zpráva UNIQA pojišťovny