UNIQA vyplácí klientům beze škod letos opět bonus na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný do loňska v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet – tzv. bezeškodní bonus.

Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2014 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála šest tisíc klientů, mezi něž bylo rozděleno téměř 5,4 milionu korun.

Příslušná individuální částka bonusu byla během dubna zaslána spolu s informačním dopisem klientům registrovaným ve věrnostním programu Q-Partner na jejich bankovní účty.

Vrácení části uhrazeného pojistného umožnil Q-Partner, v němž jsou sdruženi privátní zákazníci, kteří měli u UNIQA pojišťovny do loňského roku uzavřeno více smluv majetkového i životního pojištění, a to v konkrétní kombinaci odpovídající optimální skladbě ochrany života, zdraví a majetku. Bezeškodní bonus znovu letos činil 300, 500, 1000 nebo až 1.500 korun podle výše ročního pojistného. Poprvé ho dostali klienti bez pojistných událostí za rok 2007, kdy UNIQA celkem vyplatila necelý čtvrtmilion korun. Od té doby bezeškodní bonus významně vzrostl.

Do limitovaného věrnostního programu Q-Partner byli multiklienti UNIQA registrováni do roku 2014. Cílem bylo motivovat zákazníky k všestranné pojistné ochraně a současně je každoročně odměňovat za jejich loajalitu a opatrnost. Všichni dosavadní členové programu Q-Partner, kteří i nadále splňují žádoucí skladbu pojistných smluv, mohou počítat s bezeškodním bonusem i v dalších letech.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovna UNIQA