UNIQA: Zájem o pojištění proti závažným onemocněním letos roste

  • Čtvrtina smluv životního pojištění zahrnuje krytí tohoto rizika
  • Složení nejčastějších diagnóz vedoucích k výplatě plnění zůstává stejné
  • Roste zájem rodičů o toto pojištění pro děti 

Letošní rok přinesl zvýšenou poptávku po pojištění pro případ závažných nemocí, která zrychlila v řádu desítek procent. V současné době už bezmála čtvrtina všech smluv životního pojištění kryje klientům UNIQA pojišťovny právě toto riziko. A více než 15 procent smluv životního pojištění chrání pro případ vážných diagnóz rovněž děti. Vzhledem k tomu, že rodič zpravidla uzavírá v rámci jedné smlouvy i pojištění pro všechny své potomky, je v UNIQA pojištěných dětí dokonce aktuálně více než pojištěných dospělých. 

Sledujeme-li počet pojistných událostí, tedy výplat spojených s potvrzením závažné choroby, je poměr opačný: na děti připadá méně než deset procent, zbytek nahlásí dospělí klienti UNIQA. Dvě třetiny všech pojistných událostí připadá na věkové skupiny nad 50 let.

Neblahý prim mezi těmito případy hraje diagnóza nádorových onemocnění (64 %), onemocnění srdce (infarkt a by-pass, celkem 20 %) a mrtvice (10 %). Na dalších místech figurují hlavně neurologické nemoci spojené s ochrnutím nebo choroby ledvin. Každoročně dojde zhruba u desítky pacientů k transplantaci tělesných orgánů. Struktura hlášených událostí zůstává v posledních několika letech zhruba stejná. 

Pojistné plnění z tohoto pojištění využívají pacienti hlavně na pokrytí výpadku příjmu během léčení nemoci, a dále pak na zajištění asistenčních služeb, úpravy bydlení, pořízení speciálního lůžka nebo na úhrady operací nebo léčbu na specializovaných klinikách v zahraničí. Ideální je spojení tohoto krytí s pojištěním denních dávek v pracovní neschopnosti u dospělých a s pojištěním denních dávek při ošetřování člena rodiny u dětí, protože závažná onemocnění vyžadují zpravidla dlouhou rekonvalescenci a péči nejbližších. 

Okruh diagnóz, na které se krytí vztahuje, je dán dlouhodobými zdravotními statistikami a aktualizuje se v souladu s jejich vývojem. Produkty a jejich definice se pro potřeby pojištění upravují i v souladu s medicínským pokrokem. Některé diagnózy, které v minulosti vedly zpravidla k trvalé invalidizaci, mohou být v současné době úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří třeba infarkt myokardu nebo mrtvice.

 

Zdroj: tisková zpráva UNIQA pojišťovny