V práci můžete způsobit škody za desetitisíce. Pojištění odpovědnosti vás ochrání

V zaměstnání můžete způsobit škody za desítky tisíc korun. Aby požadovaná finanční náhrada škody nezatížila váš rodinný rozpočet, přemýšlejte o pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli.

Byl to okamžik a pracovní notebook se poroučel k zemi. Chvilka nepozornosti vyšla na téměř 30 tisíc korun, které jsem musel zaplatit za neopravitelný počítač z vlastní kapsy… Možná už jste někdy slyšeli podobný příběh, na jehož konci musel zaměstnanec zaplatit firmě způsobenou škodu ze svého. Podle zákona totiž odpovídá každý pracovník za škody, které způsobí svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Škody v zaměstnání mohou být vysoké

Pokud jste nechtěně zanedbali některou z pracovních povinností nebo jste byli jen neopatrní, může po vás zaměstnavatel podle zákona požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku vaší průměrné hrubé mzdy. V případě porušení pracovních povinností musí být zřejmá příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody. Prokazatelné musí být také zavinění zaměstnancem.

I když je maximální výše náhrady ze zákona limitována, stále se jedná o poměrně vysokou částku. Vydat jednorázově několik platů na úhradu škody je pro řadu rodin velkou finanční zátěží. Proti těmto neplánovaným výdajům vás spolehlivě ochrání pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Ročně za toto pojištění zaplatíte maximálně několik tisíc korun. Zákon ani pojištění vám ovšem neulehčí situaci, když způsobíte škodu úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. V těchto případech musíte zaplatit celou škodu ze svého.

TIP: Kompletní nabídku pojištění odpovědnosti naleznete ZDE

Pojištění vybírejte s ohledem na vykonávanou činnost

Aby vás pojištění odpovědnosti spolehlivě chránilo, pečlivě vybírejte. Zajímejte se především o výši limitů pojistného plnění a spoluúčasti. Pojistná částka by měla odpovídat alespoň 4,5 násobku vaší hrubé mzdy. Zohlednit je potřeba také výši škody, kterou můžete reálně způsobit. Na portálu Pojisteni.com se výše limitů pojistného plnění aktuálně pohybuje od 50 tisíc až do 700 tisíc korun. Pozornost věnujte také výši spoluúčasti, což je částka, kterou se podílíte na úhradě vzniklé škody. Minimální výše požadované spoluúčasti může být vyjádřena buď procentem nebo určitou částkou. Čím nižší spoluúčast si zvolíte, tím méně v případě vzniku škody zaplatíte ze svého. Na druhé straně jsou pojistky s nižší spoluúčastí dražší. Obvykle požadují pojišťovny alespoň 10% spoluúčast.

Při výběru správného pojištění si dopředu promyslete, zda budete potřebovat ochranu pouze v České republice, v rámci celé Evropy nebo po celém světě. Pokud tedy často vyrážíte na pracovní cestu do zahraničí, vyberte si širší územní platnost. Vyšší škody mohou způsobit řidiči nejrůznějších dopravních prostředků: služebních vozidel, dodávek, bagrů či jiných pracovních strojů.

Pojistná ochrana obvykle zahrnuje následující typy škod:

  • škoda způsobená ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • finanční škoda,
  • škoda na hmotné movité nebo nemovité věci,
  • náklady právního zastoupení.

Za škodu neodpovídáte vždy

Jsou situace, kdy po vás zaměstnavatel nemůže požadovat náhradu škody. Podmínkou je dodržení pracovních předpisů a neprokázání zavinění škody. Příkladem může být poškození služebního automobilu ve vaší nepřítomnosti jinou osobou, přestože jste ho zaparkoval na předem určeném místě.