Více než polovina Čechů už řešila pojistnou událost v domácnosti nebo u nemovitosti. Nejčastějšími příčinami jsou voda a krádeže.

Praha, 2. 9. 2015

Podle průzkumu Fakta a trendy v bydlení finanční skupiny Wüstenrot již 57 % Čechů muselo někdy řešit pojistnou událost v souvislosti s majetkovou škodou v domácnosti nebo na nemovitosti. Zdaleka nejčastější příčinou je voda: 37 % lidí má zkušenosti s vytopením například vlivem prasklého potrubí, nefunkčního kohoutku, protékajícího záchodu, nebo třeba poškozené hadice od pračky.  Voda škodí i v podobě záplav a povodní (řešilo je již 12 % respondentů). 

Na druhém místě mezi riziky je vloupání do bytu či domu spojené s odcizením movitých věcí, se kterým má negativní zkušenost 17 % osob. Právě v letních měsících, kdy lidé opouštějí své domovy a míří na dovolené, počet vykradených domácností přibývá. Třetí nejčastější událostí, se kterou se lidé setkávají, je poškození nemovitosti vichřicí (13 %). Naopak výrazně méně musí Češi řešit nepříjemnosti způsobené tíhou sněhu nebo námrazou (6 %), pádem stromu (3 %) a požárem nebo výbuchem (4 %).

„Je patrné, že nehoda není náhoda a pojistné události v domácnostech a na nemovitostech jsou zcela běžné. Co lidé podceňují nebo bohužel někteří stále nevědí, je, že pro spolehlivou ochranu domu je třeba mít sjednané jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti. Zatímco pojištění nemovitosti chrání samotnou stavbu, pojištění domácnosti zabezpečuje vybavení domu či bytu. Když vám například vykradou dům, jen pojištění nemovitosti nepomůže,“ říká Petr Hájek, vedoucí vývoje pojistných produktů finanční skupiny Wüstenrot.

Nejvíce vytopených bylo v Libereckém kraji, vloupání nejčastěji řeší v Plzeňském kraji

S vytopením domácnosti se nejčastěji setkali lidé z Libereckého kraje, kde se tato nepříjemnost stala 52 % respondentům. S problémem se často potýkají také v Plzeňském (48 %) a Ústeckém (46 %) kraji. Vloupání řeší nejčastěji v Plzeňském kraji, kde s ním má špatné zkušenosti téměř třetina obyvatel. Na pomyslném druhém místě je Praha, kde se muselo s následky vloupání vyrovnat 29 % lidí. „Z průzkumu také vyplynulo, že vloupání jsou častější u bytů než u domů a jedná se převážně o problém větších měst nad 100 tisíc obyvatel,“ říká Petr Hájek z finanční skupiny Wüstenrot.

Pojištění odpovědnosti se vyplatí

Dobré je nezapomínat ani na pojištění odpovědnosti. „Pokud vám například v bytě praskne přívod vody k pračce či myčce a způsobíte škodu na majetku sousedů, řeší pojištění domácnosti jen škodu způsobenou na vašem majetku. Proto je vhodné myslet i na pojištění odpovědnosti, které pokryje právě škody způsobené jiným lidem,“ dodává Petr Hájek.

Jak to vidí Wüstenrot?

Wüstenrot poskytuje produkt ProDomov, který vychází ze znalosti nejčastějších potřeb klientů. Zahrnuje v sobě pojištění stavby (nemovitosti), domácnosti i pojištění odpovědnosti za škody občanů. V nové variantě Exklusiv nabízí Wüstenrot v rámci pojištění domácnosti např. pojištění elektroniky a optiky bez limitu až do výše celkové pojistné částky, pojištění zavazadel v uzamčeném prostoru vozidla či krádež jízdního kola mimo místo pojištění. U pojištění rodinného domku obsahuje varianta Exklusiv vyšší limity v základním krytí, škody způsobené ptactvem nebo hlodavci na zateplené fasádě i strojní rizika pro zařízení sloužící rodinnému domu.

Novinkou je také IT Asistence, která zahrnuje telefonickou pomoc, vzdálenou asistenci přímo v počítači klienta nebo pomoc při ztrátě dat, včetně odvezení a doručení paměťového média. 

O průzkumu:

Průzkum Fakta a trendy v bydlení finanční skupiny Wüstenrot provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou v červnu 2015. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 500 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání. 

 

Zdroj: tisková zpráva Finanční skupiny Wüstenrot