Životní pojištění oceníte nejen při závažném onemocnění

Vážný úraz, nemoc, invalidita nebo dokonce smrt se vždy negativně podepíše na rodinném rozpočtu. Vydělávající člen domácnosti je totiž částečně nebo zcela vyřazen z pracovního života a nemocenská či přiznaný invalidní důchod nemusí stačit k udržení vybudované životní úrovně. Na tyto situace je dobré myslet dopředu a sjednat si včas vhodné pojištění. Jaké pojištění vám nesmí chybět?

Životní pojištění

Léčba drobných zdravotních komplikací či úrazů zpravidla vede jen ke krátkodobému poklesu příjmu, se kterým se většina rodin snadno vyrovná. Podle statistik si například běžná chřipka nebo akutní infekce dýchacích cest vyžádá přibližně patnáctidenní pracovní neschopnost.

S mnohem výraznějším dopadem do rodinného rozpočtu je potřeba počítat u nemocí a úrazů, které vás vyřadí z pracovního života na několik měsíců. Dlouhodobější pracovní neschopnost si vyžádá například léčba tuberkulózy – pracovní neschopnost v tomto případě trvá v průměru 225 dnů. Časově náročná je také léčba onkologických onemocnění (v průměru 179 dnů) a cévních onemocnění mozku (163 dnů). Častým důvodem dočasné pracovní neschopnosti jsou také nemoci pohybové soustavy.

TIP: Finanční jistotu po úrazu vám dodá úrazové pojištění. Sjednejte si schůzku s poradcem a proberte společně všechna hrozící rizika!

Nedávný průzkum agentury Ipsos pro Pojišťovnu České spořitelny ukázal, že po úrazu nebo nemoci poklesne příjem až o osm tisíc korun měsíčně. Kdo nemá dostatečnou finanční rezervu v podobě úspor, musí nejen výrazně omezit své dosavadní výdaje, ale také se třeba obrátit s prosbou o finanční pomoc na své blízké. Výjimkou nejsou ani případy, kdy si lidé berou půjčky nebo prodávají část svého majetku.

Invalidní důchod nemusí stačit

trvalým poklesem příjmu počítejte v případě invalidity. Zákon definuje invaliditu jako pokles pracovní schopnosti alespoň o 35 procent, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. V polovině letošního roku byla průměrná výše invalidního důchodu v případě invalidity prvního stupně 6 033 korun, u druhého stupně 6 938 korun a třetího stupně 10 671 korun. Tato částka pravděpodobně nebude stačit k udržení vybudované životní úrovně.

Myslete na dlouhodobé zdravotní problémy

Pojištění vás musí chránit především v době, kdy nemůžete dlouhodobě vykonávat své zaměstnání nebo se věnovat podnikání. A je celkem jedno, zda vám brání v práci vážná nemoc, léčení po úrazu nebo trvalé následky. Pojištění musí také dostatečně finančně zabezpečit blízké v případě smrti živitele rodiny. Pro případ krátkodobých zdravotních komplikací je dobré si průběžně vytvářet finanční rezervu.

Riziko úrazu, vážných nemocí a smrti kryje životní pojištění. Běžně se setkáte s životním pojištěním, které v sobě zahrnuje rezervotvornou složku (investiční nebo kapitálové životní pojištění). V tomto případě je část z vašich peněz využita k budování úspor a část slouží na krytí vybraných rizik. Pokud potřebujete především krýt rizika úrazu, nemoci a smrti, zajímejte se pouze o rizikové životní pojištění bez spořící složky. Také u této varianty pojištění se nabídky jednotlivých pojišťoven liší. Můžete si například vybrat variantu zaměřenou pouze na úrazová rizika nebo komplexní rizikové pojištění, které zahrnuje také rizika související s nemocí.