Přes 550 tisíc klientů Kooperativy ušetří díky životnímu pojištění na daních

Kooperativa svým klientům ve druhé polovině ledna rozeslala daňová potvrzení k životnímu pojištění, která mohou využít k úspoře na daních. Jedná se o potvrzení o zaplaceném pojistném na tzv. soukromé životní pojištění, které si mohou odečíst od daňového základu.

Celkem Kooperativa vystavila za rok 2014 přes 550 tisíc potvrzení, prakticky stejně jako v loňském roce.  „Tito klienti v průměru ušetří na daních za loňský rok přes 750 Kč,“ vysvětluje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Filip Král.

Nárok na daňový odpočet zaplaceného pojistného má každý pojistník, který splní podmínky stanovené zákonem o daních z příjmu – mimo jiné pojistná smlouva musí trvat minimálně 5 let a výplata plnění je ve smlouvě sjednána nejdříve v roce, ve kterém se klient dožije 60 let. Od roku 2015 jsou podmínky nově upraveny o nemožnost předčasného výběru peněz. „Klienti se tedy museli rozhodnout, v jakém režimu jejich smlouva bude pokračovat. Přes 80 % z nich si ponechalo možnost čerpat daňové výhody, ostatní preferují možnost výběrů bez daňového zvýhodnění,“ upřesňuje Filip Král.

Průměrná výše pojistného, o které si klienti mohou snížit daňový základ, u Kooperativy za rok 2014 činila 5 125 Kč. Většina klientů tak stále zdaleka nevyužívá maximálních daňových úspor ve výši 12 000 Kč ročně.

„Průměrná uplatněná částka pojistného se v posledních letech postupně mírně snižuje, což mimo jiné přičítáme zvýšenému zájmu o rizikové pojištění, které není daňově uznatelné. Někteří klienti také využili možnosti snížit v průběhu pojištění pojistné částky, čímž se jim snižuje i pojistné. Je to pro ně v případě finančních obtíží často lepší varianta, než předčasné zrušení smlouvy,“ doplnil Král.     

Od základu daně lze odečíst částku, placenou pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění. Pokud na smlouvu přispívá například zaměstnavatel, nelze si tuto částku od základu daně odečíst. Pokud tedy klient platí 500 Kč /měsíčně a zaměstnavatel přispívá dalším 500 Kč/měsíčně, může si klient v daňovém přiznání odečíst pouze 6 000 Kč za rok.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Kooperativa