Stručná charakteristika životního pojištění: 2. díl – UNIQA

Životní pojištění pojišťovny UNIQA

Pojišťovna UNIQA nabízí širokou paletu životních pojištění

První díl seriálu o životním pojištění byl věnovaný nabídce pojišťovny Allianz. Zájemci o životní pojištění si ovšem můžou srovnat výhody a nevýhody s jinými pojišťovnami. Velmi zajímavé životní pojištění nabízí například UNIQA

Pojišťovna UNIQA nabízí širokou paletu pojištění. Ve shodě s dnešním trendem jsou navíc produkty této pojišťovny do značné části ovlivnitelné klientem, což dohromady zaručuje, že si u ní může vybrat opravdu každý.

Investiční pojištění Finance Life

Produkt Finance Life je investičním pojištěním, které má dvě složky – složku rizikovou a složku pro zhodnocení úspor, kde si klient může vybrat dle strategie, která mu vyhovuje. Investiční program lze však volně měnit, programy se liší pravděpodobnou mírou zhodnocení a mírou nejistoty investice. V rámci úrazového připojištění nabízí pojišťovna možnost sjednání samostatného krytí rizika trvalých následků s progresivním plněním. Základní pojistná částka činí 200 000 Kč, uzavřít lze přitom až šestinásobek této sumy.

Protože si v minulosti klienti sjednávali toto investiční pojištění v kombinaci s hypotékou, rozhodna se UNIQA zaintegrovat připojištění denních dávek po dobu pracovní neschopnosti. Výše příjmů nehraje roli a jdou sjednat dávky až do 500 Kč na den.

Kapitálové pojištění Akord

UNIQA nabízí také program Akord, což je kapitálové pojištění, jehož strukturu můžete ovlivnit. Základem je životní pojištění, připojistit si navíc můžete: velmi závažná onemocnění, úraz Váš i Vašich dětí, můžete získat denní dávku při pracovní neschopnosti (platí pro zaměstnance i OSVČ), nemocniční denní dávku nebo možnost vkládat volné finanční prostředky.

Při dožití konce pojištění je vyplacena sjednaná částka a navíc podíl na zisku, v případě úmrtí pozůstalí získají zhodnocenou částku dosud zaplaceného pojistného. Klient má právo kdykoli během pojistné doby zvýšit nebo snížit pojistnou částku pro případ smrti.

Rizikové pojištění s dividendou

Jedná se o rizikové životní pojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ smrti a výplatou rizikové dividendy na konci pojištění. Minimální částka, na kterou toto pojištění může být sjednáno, je 30 000 Kč. Pojistné je vypočteno dle demografických a zdravotnických statistik. Pojistitel poskytuje podíl na zisku, tzv. rizikovou dividendu, která je pojistníkovi připisována měsíčně na bázi vrácení poměrné části rizikového pojistného.

Pojistná částka pro případ úmrtí může být navýšena až o 25 % původní částky bez nového zkoumání zdravotního stavu. Maximální navýšení je 250 000 Kč. Tohoto navýšení je možno dosáhnout při následujících událostech:
– svatba
– narození dítěte nebo adopce dítěte
– zvýšení ročního hrubého příjmu v souvislosti s kariérním postupem nebo změnou zaměstnavatele
– přijetí půjčky k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min. 1 000 000 Kč
– dosažení věku 30, 40 nebo 45 let

Mezi výhody tohoto pojištění patří možnost jeho sestavení dle potřeb pojištěného, zároveň je kdykoli možné provést změnu.

Rizika se dělí na:
– události s dlouhodobým finančním dopadem na život
– události s dočasným vlivem, kde pojištění kompenzuje dočasný finanční výkyv
– nepříjemnosti s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit

Klient si může vybrat mezi sedmi investičními programy s odlišnou mírou rizika a očekávaného zhodnocení. K dispozici je rovněž varianta tohoto pojištění výhodná pro děti a studenty do 26 let.

Pojištění pravidelných výdajů

Pojištění pravidelných výdajů má za úkol kompenzovat výpadek Vašich pravidelných příjmů, kdy si můžete zvolit mezi několika částkami, které Vám pojišťovna měsíčně vyplatí – 2 000, 4 000 a 6 000 Kč. S finanční podporou od UNIQA pojišťovny tak obtížné období můžete s přehledem překonat, dokud si nenaleznete novou práci, případně se neuzdravíte.

Navíc při odcizení Vašeho telefonu a jeho neoprávněném použití můžete být tímto pojištěním zajištěni až do výše 3 000 Kč. Toto pojištění je určeno pro klienty Telefónica Czech Republic.

Skupinové životní pojištění

Zaměstnavatele může zaujmout skupinové životní pojištění pojišťovny UNIQA. Samotný zaměstnavatel může těžit z několika výhod: kromě toho, že má možnost motivovat zaměstnance a snížit fluktuaci, šetří firmě prostředky (pojištění je daňově uznatelný základ, neodvádí se z něj zdravotní ani sociální pojištění) a umožňuje celé pojistné hradit jednou platbou.

Zaměstnanci získávají od zaměstnavatele příspěvek až 30 000 Kč ročně jako čistý příjem, jsou pojištěni pro případ smrti a navíc buď úrazu, nebo plného invalidního důchodu. Také mají mj. garantované zhodnocení + podíly na zisku z hospodaření pojišťovny. Takto uzavřené pojištění je pro zaměstnance výhodnější, než kdyby ho uzavřel individuálně.

Motýlek – pojištění pro děti

Dětské pojištění Motýlek je určeno dětem a mládeži do 26 let věku. Skládá se ze tří částí: investiční složky, rizikové složky a bonusu.

Pojistné plnění je na konci pojistné doby vypláceno buď jednorázově, nebo ve formě pravidelného stipendia na podporu dalšího studia Vašeho potomka. Vklad může činit dle Vaší volby buď 300, 500 nebo 700 Kč měsíčně.

Kromě toho, že riziková složka životního pojištění Motýlek chrání proti finančním nákladům vlastních zdravotních problémů dítěte, poskytuje také náhradu příjmu ošetřujícího člena rodiny až do výše 1 000 Kč denně. A pokud rodič pojištěného dítěte zemře nebo je postižen invaliditou třetího stupně, převezme pojišťovna platbu pojistného až do konce sjednané doby pojištění.

Pokud navíc žák či student doloží na konci roku, že získal samé jedničky, získá od UNIQA pojišťovny bonus – částku ve výši jednoho měsíčního pojistného.

Pro životní pojištění u pojišťovny UNIQA či jiné stačí přejít na www.pojisteni.com/zivotni-pojisteni a vyplnit zde potřebné údaje. Zakrátko Vás kontaktujeme a pojištění s Vámi sjednáme.