Stručná charakteristika životního pojištění: 3. díl – Wüstenrot

Třetí díl seriálu o životním pojištění se bude věnovat pojišťovně Wüstenrot. Jako jedna z nejvýznamnějších pojišťoven má Wüstenrot ve své nabídce všechny druhy životního pojištění. Pojišťovna umožňuje, aby si klient zvolil takové životní pojištění, které mu nejvíce vyhovuje, případně si upravoval některá ustanovení pojistné smlouvy v průběhu pojištění a využíval dalších výhod moderních životních pojistek.

Životní pojištění se dělí na několik základních typů: kapitálové, rizikové a investiční.

Pojišťovna Wüstenrot Vám nabízí dva produkty rizikového životního pojištění: Wüstenrot ProSichr a Wüstenrot ProKaždýPád. Obě mohou být dále rozšiřována připojištěními. Tyto pojistné produkty neumožňují zhodnocení finančních prostředků, finančně však chrání při nešťastných událostech osoby blízké nebo během finančních potíží při hypotéce či leasingu. Rozsah pojistné ochrany lze v průběhu pojištění přizpůsobovat Vašim potřebám a rizikům.

Možnosti obou produktů: pojištění pro případ smrti, připojištění smrti úrazem, připojištění vážných trvalých následků úrazu s doživotní úrazovou rentou, připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu

Wüstenrot ProSichr navíc nabízí:
– připojištění vážných onemocnění,
– invalidního důchodu,
– trvalých následků úrazu s progresivním plněním (ve variantě od 1 % stupně poškození),
– připojištění tělesného poškození následkem úrazu,
– připojištění denního odškodného za dobu nezbytnou k léčení úrazu,
– připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci,
– připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,
– připojištění zproštění od placení pojistného.
Nabízí vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné, přičemž klient platí pouze za ta rizika, která chce mít pojištěná. Možností je indexace v rozmezí 3–10 %, která Vám může posloužit jako ochrana proti inflaci.

Wüstenrot ProSichr si můžete sjednat ve třech variantách: Klasik, Exklusive a ProSichr k úvěru.

Wüstenrot ProKaždýPád k základním pojištěním nabízí:
– připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (ve variantě od 10 % stupně poškození)
– připojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy
Komplexní pojistnou ochranu je možné si zajistit změnou pojistné smlouvy, kdy můžete sjednat také indexaci (zvýšení pojistné částky) jako ochranu proti inflaci.

Pro ty, kdo hledají kapitálové životní pojištění, má pojišťovna připraven produkt Wüstenrot ProBudoucnost.

Jako zhodnocení kapitálové hodnoty pojištění je garantováno minimálně 1,9 %. Pojištění se skládá ze dvou částí, z části rizikové (zabezpečení pro případ smrti z jakékoli příčiny) a rezervotvorné části, která formou jednorázové výplaty nebo důchodu zajišťuje výplatu prostředků zhodnocených na individuálním účtu.

Nejen při sjednání pojištění, ale i v jeho průběhu je možné nastavit poměr mezi oběma těmito složkami. Máte rovněž možnost vkladu mimořádného pojistného, čímž navyšujete rezervotvornou část. Právě tak můžete v průběhu pojištění čerpat z pojistné smlouvy finanční prostředky. Pojištění lze v průběhu měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám klienta. Vyberte si tento produkt, pokud chcete být zajištěni nebo mít zajištěné své blízké v případě nešťastné události.

Wüstenrot Vám nabízí také investiční životní pojištění. Produkt Wüstenrot ProRodinu je určené až pro 6 pojištěných osob s možností investování volných finančních prostředků.

I toto pojištění se skládá ze dvou složek. První je pojištění pro případ smrti (s konstantní pojistnou částkou) a druhou je pojištění pro případ dožití (která je spojená s fondem). K dispozici je Vám celá řada připojištění, kterými můžete investiční pojištění obohatit.

Obě složky si můžete v rámci pojistného produktu nastavit podle své potřeby a toto rozdělení kdykoli později upravit. Při investování si můžete vybrat ze šesti fondů. Své finanční prostředky můžete vybírat v průběhu trvání pojištění a podobně jako u kapitálového pojištění, i zde můžete hradit mimořádné pojistné. Produkt Wüstenrot ProRodinu si zvolte k zajištění pojištěného a jeho rodiny nebo finančních závazků (hypotéka, leasing apod.) v případě nešťastné události se zachováním daňového zvýhodnění.

U všech pojistných produktů platí, že již po třech měsících pracovní neschopnosti můžete být zproštěni od placení pojistného. U progresivního plnění je při 100% stupni poškození vyplacen pětinásobek sjednané pojistné částky. Jako bonus zdarma můžete využít úrazové pojištění Dětství, v rámci kterého jsou do připojištění automaticky zahrnuty děti pojištěného.

Pokud se rozhodnete uzavřít životní pojištění u pojišťovny Wüstenrot či jiné, můžete tak učinit online na www.pojisteni.com/zivotni-pojisteni. Některých z našich poradců Vás záhy kontaktuje a sjednání životního pojištění s Vámi rychle dokončí.