Změny v představenstvu VIG Re

Claudia Stránský, členka představenstva společnosti VIG Re, složí k 31. prosinci 2015 své výkonné funkce a bude svou profesionální kariéru rozvíjet mimo oblast pojišťovnictví. 

Johannes Martin Hartmann, předseda představenstva VIG Re: „Jménem celého představenstva i všech kolegyň a kolegů v rámci společnosti VIG Re děkuji Claudii Stránský za mimořádný přínos pro náš podnik. Osobně jí děkuji za to, že jsem se vždy mohl spolehnout na její podporu. Bylo mi velkým potěšením spolupracovat s Claudií Stránský a přeji jí vše nejlepší v další kariéře.“ 

Karl Fink, předseda dozorčí rady VIG Re: „S politováním jsem přijal rozhodnutí Claudie Stránský opustit představenstvo. Svými širokými odbornými schopnostmi, které získala v rozličných funkcích v rámci koncernu VIG, mimořádně obohatila činnost představenstva VIG Re. Jménem dozorčí rady děkuji Claudii Stránský za její nasazení v uplynulých sedmi letech.“

 

Zdroj: tisková zpráva VIG Re zajišťovna, a.s.