Pokrok stavebních prací na Hájence Zámku Račice

Přes prázdniny je hlavním centrem prací dokončování hrubé stavby střechy na objektu hájenky – zateplení střešního pláště a instalace střešní folie. Nyní je stavba kompletně chráněna před srážkami a my můžeme pokračovat ve vnitřních pracích. Jedná se zejména o dokončování sádrokartonových konstrukcí na objektu stodoly, montáž hrubé elektroinstalace a zdravotně technických rozvodů. Dále pokračují práce na hrubých vnitřních omítkách.

Souběžně se rozeběhly hrubé terénní úpravy za objektem hájenky, kde budou realizovány odpočinkové terasy.