Jak úspěšně prodat nemovitost – 5. díl – Důležité dokumenty

Každý prodávající si přeje získat pro svoji nemovitost důvěryhodného zájemce s dostatkem peněz. I když už kupce máte, buďte obezřetní. Nastává totiž jedna z nejdůležitějších etap prodeje nemovitosti, a to podpis příslušných právních dokumentů. Pokud při prodeji nespolupracujete s některou z renomovaných realitních kanceláří, najměte si vlastního právníka. Ten vám pomůže vyřešit všechny náležitosti a smlouvy tak, aby prodej proběhl bez problémů i v očích zákona.

Pokud prodáváte nemovitost sami, může se stát, že narazíte na podvodníka, který si nechá po podpisu kupní smlouvy zapsat vlastnické právo k nemovitosti, aniž by za nemovitost skutečně zaplatil. Jako prodávající se poté musíte zdlouhavě a s nemalými výdaji domáhat zaplacení kupní ceny nebo zrušení převodu vlastnického práva.

Smlouvy jedině s právníkem

Zkušený právník projedná podstatné náležitosti kupní smlouvy, připraví kupní smlouvu přímo na míru, a především zajistí úschovu kupní ceny v bance, u advokáta nebo notáře. Ve smlouvě o úschově jsou popsány podmínky vyplacení kupní ceny. ­Jedině takto máte jistotu, že dostanete za nemovitost opravdu zaplaceno. I když vám člověk, kterému nemovitost prodáváte, přijde hodnověrný, je vždy dobré mít vše v pořádku i podle práva. Ne vždy totiž dokážete lidi správně odhadnout. 

Správný postup je následující: po zaplacení celé kupní ceny je doručen na katastr nemovitostí návrh na vklad vlastnického práva. Kupní cena bude vyplacena z úschovy na základě předložení listu vlastnictví z katastru nemovitostí, ve kterém bude nově zapsáno vlastnické právo kupujícího. Oblasti práva, kterým se může právník věnovat, jsou rozsáhlé, a ne všichni tak paragrafy týkající se nemovitostí znají dostatečně dobře. Větší realitní společnosti mají vlastní tým zkušených právníků, kteří se specializují na právo týkající se nemovitostí. U těch tak máte opravdu jistotu, že vás ochrání před všemi riziky spojenými s prodejem nemovitostí.

Jak to chodí v e-Finance?

Po složení zálohy na provizi kupujícím začnou naši právníci jednat o podmínkách kupní smlouvy. V případě, že nelze v době čtrnácti dnů uzavřít kupní smlouvu, sepíší předběžnou smlouvu, takzvanou smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V tomto dokumentu jsou popsány podmínky prodeje, tak jako by se jednalo o samotnou kupní smlouvu. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena v určitém termínu, nebo nebude uzavřena vůbec, vyplývají ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě sankce pro tu stranu, která podmínky smlouvy porušila. Ve smlouvě o smlouvě budoucí lze stanovit i další zavazující podmínky.

Může to vypadat například takto: Kupující se ve smlouvě o smlouvě budoucí zaváže, že v případě odstoupení od koupě zaplatí smluvní pokutu v určité výši. Prodávající má v tomto případě větší jistotu, že zájemce nemovitost skutečně koupí a zaplatí prodávajícímu dohodnutou cenu. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě by měly být i časové prvky – co a kdy se má stát.

V případě hladkého průběhu prodeje je v předem stanoveném termínu podepsána kupní smlouva a smlouva o úschově kupní ceny. Po zaplacení celé kupní ceny do úschovy je na katastr nemovitostí doručen návrh na vklad vlastnického práva. Po zápisu nového vlastníka jsou peníze z úschovy vyplaceny prodávajícímu.

Tímto postupem zajišťujeme klid v duši jak prodávajícímu, tak i kupujícímu, kteří po celou dobu vyřizování právních náležitostí vědí, na čem jsou, jaké jsou jejich povinnosti a s čím mohou v budoucnu počítat.