Rozšíření EFI Pivovaru je v plném proudu

Nemůžeme být šťastnější, že je po našem řemeslném pivu taková poptávka, díky které jsme byli nuceni přistoupit k rozšíření našeho pivovaru. Jak práce postupují?

V současné době probíhá v hotelu EFI SPA Hotelu**** Superior rozšíření technologie řemeslného EFI Pivovaru. Veškeré práce probíhají za plného provozu hotelu – co nejvíce se snažíme se o minimalizaci rušivých vlivů na ubytované hosty.

Máme osazené nerezové odtokové kanálky vč. provedení prostupů pro kanalizaci. Na stropě prostoru pro rozšíření technologie pivovaru je proveden rastr pro osazení sádrokartonového podhledu, probíhají přeložky NN a slaboproudu.

Ve skladu piva probíhají přípravné práce pro montáž OK, která zajistí dostatečnou nosnost stropní konstrukce, na které bude uložena vlastní technologie pivovaru.