Škodu v práci pomůže vyřešit pojištění odpovědnosti

Každý zaměstnanec odpovídá za škody, které způsobí v práci svému zaměstnavateli. Aby vás pojistka na blbost spolehlivě chránila, je potřeba věnovat pozornost správnému nastavení smlouvy. Přečtěte si, jak na to.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání se lidově říká pojistka na blbost. Toto užitečné pojištění nabízí například ČSOB Pojišťovna, Kooperativa, Ergo nebo Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojištění vám poskytne pojistnou ochranu v okamžiku, kdy způsobíte újmu zaměstnavateli.

Může se jednat například o následující škody:

 • Škody nebo nemajetková újma způsobená ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • Škody na hmotné movité nebo nemovité věci
 • Následné finanční škody
 • Čistě finanční škody
 • Náklady právního zastoupení

Pojistná smlouva se obvykle sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění si mohou sjednat následující osoby:

 • Zaměstnanci včetně pracovníků na dohodu (DPČ a DPP)
 • Státní zaměstnanci
 • Příslušníci Policie České republiky
 • Příslušníci Celní správy České republiky
 • Příslušníci Vězeňské služby České republiky
 • Vojáci z povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání nelze sjednat pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

 

Pojištění vybírejte s ohledem na vykonávanou činnost

Aby vás pojištění spolehlivě chránilo, je velmi důležité správné nastavení parametrů pojistné smlouvy. Především je potřeba vybrat odpovídající rizikovou skupinu s ohledem na vykonávanou profesi, nastavit si dostatečné limity pojistného plnění a vybrat správnou spoluúčast.

Vyvarujte se nepravdivým či neúplným informacím o vykonávaném povolání. Pokud pracujete například jako řidič z povolání, uveďte, že řídíte motorové vozidlo. I když bude pojištění o něco dražší, budete mít v případě pojistné události jistotu, že vám pojišťovna nezkrátí nebo dokonce neodmítne vyplatit pojistné plnění.

 

Nastavte si dostatečnou výši pojistné částky

Při sjednávání pojištění odpovědnosti se zajímejte především o výši limitů pojistného plnění a spoluúčasti. Pojistná částka by měla odpovídat alespoň 4,5násobku průměrné hrubé mzdy.

Zohlednit je potřeba také výši škody, kterou můžete reálně způsobit. Na portálu Pojisteni.com se výše limitů pojistného plnění aktuálně pohybuje od 60 tisíc až do 700 tisíc korun. Pozornost věnujte také výši spoluúčasti, což je částka, kterou se podílíte na úhradě vzniklé škody.

Minimální výše požadované spoluúčasti může být vyjádřena buď procentem nebo určitou částkou. Čím nižší spoluúčast si zvolíte, tím méně v případě škody zaplatíte ze svého. Na druhou stranu jsou pojistky s nižší spoluúčastí dražší. Obvykle požadují pojišťovny alespoň 10% spoluúčast.

 

Pracujete pouze v České republice?

Při výběru pojištění si dopředu promyslete, zda budete potřebovat ochranu pouze v České republice, v rámci celé Evropy nebo po celém světě. Pokud tedy často vyrážíte na pracovní cestu do zahraničí, vyberte si širší územní platnost. Vyšší škody mohou způsobit řidiči nejrůznějších dopravních prostředků: služebních vozidel, dodávek, bagrů či jiných pracovních strojů.

 

Zajímejte se o výluky

U pojištění odpovědnosti za škodu existují stejně jako u jiných pojistných produktů výluky. Veškeré výluky jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách nebo zvláštních pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Mezi prvotní a základní výluky patří, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

 • způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
 • po požití alkoholických nápojů nebo po požití či aplikaci jiných psychotropních nebo omamných látek,
 • zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky.

 

Lze vytvořit individuální smlouvu pro každé zaměstnání a zohlednit vaše požadavky včetně volby územní platnosti tohoto pojištění jako je Česká republika, Evropa nebo celý svět. Je také možné navolit různé doplňkové připojištění:

 • řízení motorového vozidla zaměstnavatele,
 • pracovního stroje,
 • ztráta svěřených předmětů apod.