Věděli jste, že: Zámek Račice, vlastněný společností e-Finance, a.s., byl zakoupen roku 1830 Johannem sv. p. Mundym v přepočtu za dnešních 1,7 miliardy Kč?

Zámek Račice, nacházející se v Račicích-Pístovicích a s historií sahající až do 13. století, má zajímavou minulost. V roce 1830 byl zakoupen Johannem Evangelistem Wilhelmem Mundy, vlivným podnikatelem, šlechticem a majitelem statků. Od té doby prošel zámek různými majiteli a v současnosti je ve vlastnictví společnosti e-Finance, a.s.

Johann Evangelista Wilhelm Mundy – Podnikatel, šlechtic a statkář

Johann Evangelista Wilhelm Mundy se narodil 22. prosince 1796 v Brně a zemřel 29. března 1872 ve Vídni (Rakousko). Byl významným podnikatelem, šlechticem a majitelem statků. Po otci zdědil panství Tišnov a Veveří s hradem Veveří a statkem Říčany a Hvozdec v okrese Brno-venkov. Později získal také panství Račice v okrese Vyškov.

Statkář a inovace na panství Račice

Johann sv. p. Mundy na svém račickém panství zavedl vzorový chov ovcí, jejichž vlnu prodával brněnským přádelnám, čímž přispěl k rozvoji místního průmyslu. Jeho podnikatelské aktivity a inovace měly pozitivní dopad na ekonomiku regionu.

Spoluzakladatel firmy Drnowitzer Zuckerfabrik

V roce 1868 byl Johann sv. p. Mundy spoluzakladatelem firmy Drnowitzer Zuckerfabrik (Drnovický cukrovar) s vkladem 200 000 zlatých. Tato společnost sehrála klíčovou roli v cukrové průmyslu a přinesla další ekonomické příležitosti pro region.

Orientační přepočet ceny zaplacené v roce 1830 v rakouských zlatých na cenu v roce 2023 v českých korunách

Koupě Zámku Račice v roce 1830 byla velkou obchodní transakcí. Johann Evangelista Wilhelm Mundy zaplatil za panství 335 000 rakouských zlatých. Jeden rakouský zlatý dukát vážil 3,4909 g zlata o ryzosti 23,6 karátů (986/1000).  Přepočet této částky zaplacené v roce 1830 v rakouských zlatých na českou korunu je proveden pomocí ceny za 1 gram zlata s ryzostí 986/1000, která 3.8. 2023 činila na spotovém trhu 1 347,03 CZK.

Přepočet ceny zaplacené v roce 1830 na CZK:

335,000 rakouských zlatých * (3,491 gramu zlata / 1 rakouský zlatý) * 1,347.03 CZK = 1 575 334 641,05 Kč

Takže přibližná cena zaplacená v roce 1830 Johannem sv. p. Mundym za Zámek Račice by v přepočtu na dnešní českou korunu činila téměř 1,7 miliardy českých korun (CZK). Celková váha zlatých dukátů zaplacených celkem za Zámek Račice Johannem sv. p. Mundym 1830 činila 1,16 tuny zlata o ryzosti 23,6 karátů.

Ryzost mincí 986/1000 – Tradice stanovená Janem Lucemburským

Důležité je zmínit, že ryzost 986/1000 u rakouských zlatých mincí byla již stanovena Janem Lucemburským u českých dukátů. Tato tradice se udržela po dlouhá staletí a významně přispěla k hodnotě a stabilitě rakouské měny.

Vliv na region

Tato koupě měla významný vliv na region. Johann Evangelista Wilhelm Mundy začal provádět rozsáhlé investice do infrastruktury, kultury a hospodářství panství. Rozvoj místních zdrojů a zaměstnanosti přinesl prospěch obyvatelům a regionu jako celku. Díky jeho podnikatelskému duchu a péči o zámek se stalo Račické panství centrem kulturního a ekonomického rozvoje, což pozitivně ovlivnilo životy místních obyvatel.

Dědictví

Johann Evangelista Wilhelm Mundy a jeho rozhodnutí zakoupit Zámek Račice zanechaly dlouhodobé dědictví. Díky jeho investicím a angažovanosti v regionu si panství udrželo svůj význam a krásu po mnoho generací. Mundyho odkaz v podobě kulturních památek a průmyslového rozvoje pokračuje dodnes a připomíná nám jeho význačný přínos pro historii a kulturu této oblasti.

Zámek Račice dnes vlastněný společností e-Finance, a.s.

Dnes je Zámek Račice vlastněný společností e-Finance, a.s. a stále zůstává významným místem historie a kultury. Společnost pečlivě zachovává unikátní architekturu, historické hodnoty a památky, aby byly dostupné i pro budoucí generace. Díky jeho přístupu k péči o tento významný kulturní klenot můžeme dnes obdivovat a uchovat bohaté dědictví, které nám Johann sv. p. Mundy a jeho předchůdci zanechali. Zámek Račice tak zůstává nejen významným místem paměti minulosti, ale také inspirací pro budoucí generace.

e-Finance zpřístupnila veřejnosti značnou část prostor zámku, a díky tomu dnes mohou návštěvníci vidět zachovalé vnitřní prostory v okruhu s názvem Piano Nobile, ale i jeho podzemí. Prohlídky jsou obohaceny edukačními panely s vizualizacemi zámku, kde lze vidět, jak vypadal zámek v historických obdobích, kdy majitelé zásadně měnili jeho vzhled. Okruh, „Zámecká sklepení a hospodářské zázemí zámku“, představuje sklepní prostory vytesané do skály, technologii historického vytápění obytných místností a další zajímavosti.

Kromě pondělí probíhají prohlídky denně (tedy út – ne) v těchto časech:

Prohlídkový okruh PIANO NOBILE: 10:00 – 10:45, 11:40 – 12:25, 13:40 – 14:25, 15:20 – 16:05

Prohlídkový okruh ZÁMECKÁ SKLEPENÍ: 10:55 – 11:30, 12:35 – 13:10, 14:35 – 15:10, 16:15 – 16:50

Prodej vstupenek na prohlídkový okruh najdete v Předzámčí na baru v EFI Hostinci Konírna.

Rezervace jsou nutné pouze pro skupinové prohlídky.

Další informace, ale i možnosti ubytování v Předzámčí a Podzámčí Zámku Račice najdete na webových stránkách www.zamekracice.cz.