Výše limitů u pojištění odpovědnosti

Občanská odpovědnost a povinné ručení (správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) jsou dva druhy pojištění odpovědnosti, které slouží k ochraně majetku a zdraví třetích osob. Zatímco minimální limit pro povinné ručení je stanoven zákonem na 35 milionů korun, u občanské odpovědnosti tento limit není pevně stanoven. V tomto článku srovnáváme, zda jsou uvedené limity dostatečně vysoké, aby kryly náklady spojené zejména s vážnými zraněními a ztrátou lidského života, které v případě nehody mohou nastat.

V České republice je hodnota zmařeného lidského života stanovena na 400násobek průměrné měsíční mzdy. V roce 2022 činila průměrná mzda asi 40.000 Kč. Bavíme se tedy o možné náhradě až ve výši okolo 16 milionů při fatálních zdravotních následcích způsobených jednomu člověku.

Limity povinného ručení pojišťovny obvykle nabízí ve stejné výši pro škodu na zdraví i na majetku – typicky tedy 35/35 mil., 70/70 mil., 100/100 mil. apod. Mohlo by se tedy zdát, že nejnižší zákonný limit 35 mil. na náhradu škody na zdraví zdaleka není dostatečný, neboť při větší dopravní nehodě by součet škod na zdraví mohl tuto hranici snadno přesáhnout. V uvedeném vyjádření se ale limit pojistné ochrany počítá na každého zraněného nebo usmrceného, zatímco v případě majetkové škody se vztahuje na všechny poškozené. Uvážíme-li tedy rozsah majetkových škod většiny dopravních nehod, zjistíme, že v 90 % případů by způsobenou škodu na životě i majetku velmi pravděpodobně dokázal pokrýt i nejnižší zákonný limit.

Poněkud odlišnou situaci nalezneme při pojištění běžné občanské odpovědnosti. V prvé řadě toto pojištění není povinné, proto se s ním ani nepojí žádný minimální limit. Mnoho lidí má toto pojištění sjednáno jako součást pojištění majetku (domu nebo bytu), avšak velmi často s limitem nižších jednotek milionů. To je, s ohledem na výše uvedený potenciální možný rozsah škody na zdraví, nedostatečné. Přitom roční pojištění občanské odpovědnosti s limitem 15 nebo 20 milionů není nijak drahá záležitost a vztahuje se na všechny členy domácnosti s trvalým bydlištěm na uvedené adrese.

Zkontrolujete si proto výši limitů na svých odpovědnostních smlouvách a pokud nejsou dostatečné nebo úplně chybí, obraťte se na naše specialisty z POJIŠTĚNÍ.COM, kteří vám rádi pomohou navrhnout řešení.

 

Úvodní foto k článku o výši limitů u pojištění odpovědnosti