Zajištěné e-Finance dluhopisy akciemi EFI HOTELS & PROPERTIES, a.s.

Investiční a realitní koncern e-Finance, a.s. uvádí na český investiční trh dluhopisy zajištěné zástavním právem na akciích hotelové skupiny EFI Hotels & Properties, a.s.

Emise e-Finance Dluhopisů zajištěná zástavním právem na akciích skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. přináší investorům možnost investovat svoje prostředky s tříletým horizontem se 7% ročním výnosem vypláceným každý rok a dvouletým horizontem s 8% výnosem v prvním roce a 7% výnosem ve druhém roce. Tento výnos bude pevný a nebude vázán na snižující se základní sazbu České národní banky, od které se na trhu běžně odvíjejí sazby spořících účtů. Nabídka bude platit do doby upsání veškerého plánovaného objemu emise ve výši 400 mil. Kč.

Audit konsolidované účetní závěrky

Skupina EFI Hotels & Properties, a.s. audituje svoji konsolidovanou účetní závěrku u renomované mezinárodní společnosti BDO Audit s.r.o. s výrokem auditora „bez výhrad“. Auditovanou konsolidovanou účetní závěrku najdete ke stažení na webových stránkách e-Finance.

Investiční majetek skupiny EFI Hotels & Properties, a.s.

Dle auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2023, kterou najdete ke stažení na webu e-Finance, disponuje EFI Hotels & Properties, a.s. aktivy v hodnotě 1,36 miliardy Kč.

Z toho tvoří největší část majetku nemovitosti v hodnotě 1,15 miliardy Kč.

Vlastní kapitál EFI Hotels & Properties, a.s. je dle auditované účetní závěrky ve výši 821 miliónů Kč. Majetek skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. tvoří 100% podíly v hotelových a nemovitostních korporacích. Hodnota těchto podílů byla určena v roce 2023 znaleckými posudky, které vypracoval renomovaný znalecký ústav ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o. Posudky můžete rovněž nalézt ke stažení na webových stránkách e-Finance.

Dceřinné společnosti EFI Hotels & Properties, a.s. provozují a spravují hotely a nájemní nemovitosti, kanceláře, obchodní prostory a byty pod známou značkou EFI.

Všechny nemovitosti patřící do skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. jsou v bezvadném stavu, jsou funkční, zkolaudovány a jsou provozovány s kladným ukazatelem EBIDTA (zisk před odpočtem odpisů a náklady na kapitálu), který za rok 2023 činil konsolidovaně 35 mil. Kč.

Využití investičních prostředků

Investiční a realitní korporace e-Finance, a.s. působí na trhu již 23 let. Prostředky získané emisemi dluhopisů využívá k investicím, které jsou výhradně spojeny s komerčními nemovitostmi jako jsou hotely, bytové domy, kancelářské a obchodní prostory, které provozuje pod známou renomovanou značkou EFI.

Pokud začnete investovat s e-Finance, a.s. budete se podílet na výnosech z komerčních nemovitostí. Investice s námi Vám přinese vždy atraktivní úrok s přiměřeným zajištěním skutečným majetkem. Do budoucna přednostně předložíme našim investorům nabídku na upsání akcií skupiny EFI Hotels & Properties, a.s. Pokud ji využijete, stanete se přímými vlastníky EFI Hotels & Properties, a.s. s pravidelnou roční dividendou.

Zpětný odkup dluhopisů

Korporace e-Finance, a.s. také garantuje zpětný odkup dluhopisů, pokud budete investované prostředky nebo jejich část potřebovat dříve. Tento odkup je zpoplatněn dle podmínek schváleného prospektu dluhopisu.

Investorské benefity

Každý investor investující do emisí zajištěných dluhopisů e-Finance, a.s. získá voucher na 20% slevu na až pětidenní pobyt pro 6 osob, ve kterémkoliv EFI Hotelů, viz. www.efihotels.com.

 

EFI HOTELS