Chystané změny v rámci penzijní reformy

Již v červnu roku 2011 prosadila ve sněmovně vládní koalice (ODS, TOP09 a VV) první část důchodové reformy, která prodlužuje věk odchodu do důchodu a částečně mění i výši státního důchodu. Dále penzijní reforma zavádí dobrovolné spoření v nových penzijních fondech a současně také mění i dosavadní systém penzijního připojištění.

Penzijní systém se bude i nadále skládat z I. Státního (průběžného) pilíře, ve kterém bude vzhledem ke státnímu rozpočtu a stárnutí populace stále méně peněz a z III. pilíře, který představuje penzijní připojištění, ve kterém i nadále zůstanou zachovány státní příspěvky a daňová zvýhodnění, ovšem v obou těchto pilířích dochází ke změnám jejich parametrů.

Nově se však zavádí II. tzv. kapitalizační pilíř, jejichž účastníci si budou moci od roku 2013 na tzv. individuální účty spravované soukromými penzijními společnostmi převádět ze státního průběžného systému (I. pilíř) 3 % ze sociálního pojištění (nyní 28% hrubé mzdy). Podmínkou však bude k těmto 3% přidat ještě další 2% z vyměřovacího základu hrubé mzdy ze svého. V tomto novém kapitalizačním pilíři vzniknou nové účastnické fondy (fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený a dynamický fond) kam účastníci mohou investovat své finanční prostředky. Tyto účastnické fondy se liší různou mírou rizika a rozdílnou výší výnosů.

Stávající účastníci penzijního připojištění se nemusejí ničeho obávat, neboť jejich současné naspořené finanční prostředky budou automaticky převedeny do tzv. transformovaného fondu (III. pilíř), kde účastníkům zůstanou zachovány stávající podmínky. Ve třetím pilíři navíc nově také vzniknou další účastnické fondy, do kterých bude možné své finanční prostředky investovat.

Pokud si účastníci penzijního připojištění ve III. pilíři budou chtít zachovat státní příspěvky, budou si muset přispívat minimálně 300 Kč měsíčně. Při měsíčním účastnickém příspěvku v rozmezí od 300 Kč do 999 Kč má státní podpora nově činit 90 Kč plus 20 % z částky přesahující 300 Kč. Jestliže bude účastník spořit alespoň 1.000 Kč měsíčně, bude státní podpora činit pevných 230 Kč. Zavedení tohoto zpřísnění podmínek pro ukládání vyšších částek má za cíl lidem výrazněji zvýšit penzi.

Máteli zájem o uzavření penzijního připojištění online a získat od e-Finance, a.s. ve výši 50% Vašeho měsíčního příspěvku (max. 500 Kč) Navštivte intenetové stránky uzavření penzijního připjištění online.