Co je to domácnost? A potřebujeme ji pojistit?

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Na Pojisteni.Com/pojisteni-domacnosti/ můžete uzavřít pojištění domácnosti online. Najdete zde nabídku 9-ti pojišťoven.

Pojištění vlastního majetku je v dnešní době takřka nutností. Váš majetek ohrožují nejen živly, ale také vandalové a zloději. Domácností jsou všechny věci, které lze z domu nebo bytu odnést – tedy nábytek, elektronika, osobní věci, cennosti, klenoty apod. Pokud Vás zajímá více, přečtěte si následující článek.

Jaký je rozdíl mezi domácností a nemovitostí?

Domácností jsou všechny věci, které lze z domu nebo bytu odnést – tedy nábytek, elektronika, osobní věci, cennosti, klenoty apod.. Nemovitostí potom označujeme to, co odnést nejde, tedy zdi, střecha, podlahy atd.. Máme-li tedy vlastní dům, potřebujeme pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. Bydlíme-li v bytě např. v paneláku, pak potřebujeme pojištění domácnosti. Jako nemovitost by měl být pojištěný celý dům, kde se na pojištění složí všichni nájemníci či vlastníci bytů. Dále se ještě rozlišuje trvale nebo rekreačně obývaná nemovitost či domácnost.

Potřebujeme pojištění?

Na náš majetek číhají různá nebezpečí, povodně, vichřice, požáry, vandalové, zloději a další a další. Pojištění domácnosti či nemovitosti pak plní funkci finanční náhrady za ztrátu, kterou případně utrpíte. Bylo by ale krátkozraké spoléhat pouze na pojistku, je nutné škodám předcházet, tedy byt či dům si opatřit dobrým zámkem, používáním přepěťové ochrany, na střeše mít hromosvod, nenechávat zapálené svíčky bez dozoru a pod. Proto je také logické, že majetková pojištění se nevztahují na škody, kterým jste mohli zabránit, třeba hromosvodem na střeše či včasnou opravou.

Co získáme pojištěním domácnosti?

Pojištění domácnosti je určeno pro pojištění movitých věcí v domácnosti, bez ohledu na to, zda se tato domácnost nachází v rodinném, činžovním nebo panelovém domě. Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věci, které jsou součástí vybavení nebo zařízení domácnosti, věci osobní potřeby členů domácnosti, a to včetně věcí uložených v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní kóje, garáže). Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady, bytová jádra). Některé pojišťovny nabízí i pojištění garáže stojící na jiném pozemku než pojištěná domácnost a věci v ní. Soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti je pak v rámci výběru rozsahu a typu pojištění, pojištěn na škody způsobené požárem, přímým úderem blesku, výbuchem, kouřem, nárazem, vodou z vodovodního potrubí či vodou z vlastního akvária, vichřicí, přímým úderem blesku, krupobitím, pádem stromu či letadla, ale i vloupáním a loupeží. Pojistit si domácnost se v dnešní době rozhodně vyplatí. Je však třeba si dát pozor na stanovené pojistné podmínky, protože i v případě uzavřené pojistné smlouvy, může nastat nečekaná událost, která nebude krytá. Jelikož jsou různé pojišťovny, tak ani rozsah pojištění není u všech stejný. Je tedy vždy zapotřebí pořádně si pročíst uzavíranou smlouvu, podmínky pojištění a výluky z něj. Věci mohou být pojištěné na novou hodnotu (tedy dostanete tolik, aby jste si mohli znovu koupit tu stejnou zničenou věc) nebo časovou hodnotu (dostanete tolik, za kolik byste např. v tu chvíli prodali věc v bazaru) cenu. Na některé pojištěné věci se vztahují limity, které se dají za přirážku k pojistnému podle potřeby navýšit.

Co je pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě?

V rámci pojištění domácnosti, lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, které vás zbaví finančních starostí v případě, že vy nebo osoby, či zvířata žijící s vámi ve společné domácnosti způsobíte škodu třetí osobě. Například pokud vytopíte souseda, v obchodě převrátíte regál se zbožím, srazíte na sjezdovce lyžaře nebo váš pes způsobí dopravní nehodu. I zde však pojištění nekryje úmyslně způsobené škody a škody vzniklé hrubou nedbalostí, škody na vypůjčených věcech či škody způsobené příbuzným v řadě přímé. Hrazení věcných škod se týká pouze na poškození nebo zničení věcí, nikoli její ztrátu. Při způsobené škodě třetí osobě je pojistné plnění poukázáno přímo poškozenému. Rovněž tak jako pojištění majetku, je i pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě důležitá věc.

Co je domácí asistence?

Stále více pojišťoven nabízí v rámci pojištění domácnosti bezplatné asistenční služby, které vám poskytnou nejen cenné informace, ale také odstraní nenadálou havarijní situaci u vás doma. Opět je u některých pojišťoven možné si připlatit rozšířené asistenční služby, které mají vyšší limity pro asistenční zásah nebo např. poskytují i právní asistenci.

Jaká bude cena pojištění?

Výše pojistného je závislá na výši a rozsahu pojistného krytí, na zvolené spoluúčasti i na rizikovosti lokality v níž se domácnost nachází. Některé lokality v tzv. záplavových zónách mohou být dokonce nepojistitelné, případně pojištěné s velkými výlukami z pojištění. Nejvíce ale cenu pojištění ovlivňuje hodnota předmětů v celé domácnosti, které chcete pojišťovat. Proto je velice důležité stanovit si odpovídající pojistnou částku. V případě, že stanovíte nižší částku, než je skutečná hodnota domácnosti, bude se jednat o tzv. „podpojištění“ a v praxi to bude znamenat, že v případě škodní události, budete kráceni na pojistném plnění. A naopak v případě vyšší pojistné částky, máte nárok na plnění pouze do výše skutečné hodnoty domácnosti.

Tak tedy, jste rozhodnutí?

Pojištění domácnosti je v současné době jedním z nejvíce nabízených pojistných produktů. Lze jej uzavřít na počkání téměř u každé pojišťovny. Uzavření pojistné smlouvy je velice jednoduchým úkonem. Ve většině případů, kdy jsou domácnosti standartně vybavené, se nepožaduje znalecký odhad, ani návštěva zástupce příslušné pojišťovny. Porovnejte si nabídky pojišťoven a sjednejte si nejvýhodnější pojištění domácnosti online z pohodlí vašeho domova.