Dlouhodobé pobyty v cizině

ZáchranářiPři uzavírání cestovního pojištění pro dlouhodobý pobyt v zahraničí je nutné přihlížet k tomu, zda do zahraničí cestujete za nevýdělečnou činností, jako například turisté, studenti nebo na au-pair pobyt nebo zda budete v zahraničí zaměstnáni, či budete v zahraničí působit jako OSVČ. V případě, že cestujete za nevýdělečnou činností, lze se v české republice připojistit komerčně tzv. dlouhodobým cestovním pojištěním, pokud však v zahraničí budete zaměstnáni nebo zde budete dlouhodobě působit jako OSVČ, je potřeba si zdravotní pojištění uzavřít v zahraničí.

Vyjímkou mohou být i některé státy jako např. Austrálie, která při vydání studentského víza s délkou pobytu více jak 3 měsíce, požaduje zdravotní pojištění uzavřené v Austrálii tzv. Overseas student health cover (OSHC), více najdete například na webu https://www.oshcworldcare.com.au/. Fundované informace o studijním pobytu v Austrálii Vám také poskytne mezinárodní společnost Alfa agency http://www.alfa-agency.cz/ .

Dlouhodobý pobyt v cizině a placení veřejného zdravotního pojištění v ČR

Podle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů konkrétně § 2 odst. 5 a §8 odst. 4 nejste povinni platit veřejné zdravotní pojištění v ČR, pokud se v zahraničí zdržujete nepřetržitě po dobu 6 měsíců, máte v cizině zdravotní pojištění a učinili jste o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení.

Písemné prohlášení pro VZP ČR najdete na adrese: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/formulare/Formulare-pro-pojistence/

Znění §8 odst. 4 Zákona č. 48/1997 Sb. ke dni 8.10.2010:

Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

Komerční cestovní pojištění dlouhodobých pobytů a studijní pobyty

Při uzavírání komerčního cestovního pojištění pro dlouhodobý pobyt je nutné se zaměřit na to, aby se jednalo o komerční pojištění, které kryje všechny dny dlouhodobého pobytu, tzn. aby se nejednalo o cestovní pojištění, které slouží pouze ke krytí opakovaných výjezdů do zahraničí s maximální délkou trvání 90 dnů. Na našem webu si pojištění pro dlouhodobý pobyt můžete porovnat a uzavřít, pokud ve vstupním formuláři zadáte v poli „Cesta“ hodnotu „Pololetní“ nebo „Celoroční“ a v poli „Maximální délka pobytu“ zadáte hodnotu „nad 90 dní“. Vstupní formulář pro porovnání cestovního pojištění najdete na adrese http://www.pojisteni.com/cestovni-pojisteni/krok-1/.