Jak pokračují stavební práce na Zámku Račice?

K začátku letošní turistické sezóny se nám daří během měsíce června dokončovat několik stavebních akcí, které pobyt na zámku jistě zpříjemní.

Jedná se zejména o výstavbu osobního výtahu umístěného v čelním křídle zámku – zde nám zbývají závěrečné stavební práce (dokončení keramických dlažeb + konečné uvedení do provozu).

Na zámku rovněž končí oprava 3 zámeckých komínů, které byly v havarijním stavu. Plocha nádvoří bude uvolněna od lešení a předána do běžného provozu.

V předzámčí je těsně před dokončením oprava 5-ti nových apartmánů. Zbývá jen montáž vnitřních dveří a instalace nábytku.

Dále bude v červnu končit generální oprava fasády předzámčí v prostoru hlavní vstupní brány vč. výměny střešní krytiny věže.

Nadále pokračuje akce rekonstrukce hájenky a stodoly. Zde po ukončení výše jmenovaných akcí dojde koncem měsíce června k posílení kapacit a k akceleraci stavebních prací.