Jak se dívat na životní pojištění? (1. část)

Tato série článků má za cíl podívat se podrobněji na účelnost rizikového životního pojištění (RŽP).

Na úvod si zopakujme, jaký je rozdíl mezi veřejným zdravotním a soukromým rizikovým pojištěním.

Veřejné zdravotní pojištění zajišťuje financování zdravotní péče v ČR. Každá osoba, která má trvalý pobyt a pracuje na území ČR, je povinna být zdravotně pojištěna. Systém je založen na solidaritě, a proto osoby, které jsou zdravotně pojištěny, mají nárok na stejnou úroveň zdravotní péče bez ohledu na to, kolik do systému přispívají. Kryje širokou škálu zdravotních služeb, včetně ambulantní a hospitalizační péče, zubních služeb, rehabilitace, porodnictví, diagnostiky a léků na předpis. Některé služby jsou hrazeny zcela, jiné s určitou spoluúčastí od pojištěnce.

Rizikové životní pojištění (pro naši potřebu uvažujme čistě rizikovou, tj. neinvestiční variantu) oproti tomu přednostně slouží k zajištění finanční stability pojištěnce a jeho rodiny v případě, kdy zdravotní potíže dočasně nebo dlouhodobě omezí výdělečnou činnost některého z živitelů. Pojistné plnění lze použít buď jako náhradu za výpadek příjmů, nebo jako finanční podporu pro úhradu nákladů na léčbu, kterou nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění.

RŽP jako finanční nástroj + poměr výkon / cena

Podstatnou část života trávíme prací, abychom zajistili potřeby své a svých blízkých. S vydělanými penězi pak denně hospodaříme, hlídáme příjmy a výdaje, zvažujeme co pořídit, kam investovat, vytváříme rezervy. Zdraví v celém tom koloběhu obvykle začínáme řešit, až když přijdou problémy – to je normální lidská povaha. Avšak stejně jako v jiných oblastech i zde platí, že řešení škod bývá výrazně dražší než prevence. Pokud mám k dispozici velké finanční rezervy, dokážu si snáze poradit, protože se mohu soustředit čistě na vzniklou situaci a její řešení – rezerva mi dává potřebný čas a klid zorientovat se v situaci a zvolit další postup.

Pokud dělám rozhodnutí, nejčastěji sleduji zda za vynaložené množství času / práce / peněz získávám adekvátní protihodnotu. Dobře nastavené životní pojištění by mělo zařídit, že kdykoliv mne znatelně omezí zdravotní potíže, otevře se pomyslný rezervní fond, který mi začne vyplácet dostatek prostředků, abych mohl zvolnit tempo a soustředit se na rekonvalescenci. Pokud zvažuji, zda uzavřít životní pojištění, nedělám nic jiného, než že se zamýšlím nad tím, do jakých rezerv bych musel sáhnout, pokud by se „něco stalo“, a jak zásadní dopad by to mělo na kvalitu života mého, případně mojí rodiny.

V následujícím příkladu (kalkulováno v březnu 2023) počítáme s modelovým životním pojištěním zdravého jednotlivce, kde jsou pokryta následující rizika:

 • invalidita 3. stupně: 4.000.000 Kč (konstantní + klesající částka)
 • invalidita 2. stupně: 2.500.000 Kč (konstantní + klesající částka)
 • invalidita 1. stupně: 1.300.000 Kč (konstantní + klesající částka)
 • vážná onemocnění: 1.000.000 Kč (konstantní částka)
 • trvalé následky úrazu: 1.000.000 Kč (s progresivním plněním)
 • hospitalizace: 1.000 Kč / den
 • denní odškodné: 500 Kč / den

Proč právě tato rizika a proč plnění v těchto sumách si rozebereme v navazujících článcích. Pro tuto chvíli nám stačí říct, že uvedené nastavení představuje „osobní rezervní fond“, který si platím a ze kterého mohu čerpat, nastane-li některá ze situací.

V tabulce níže srovnáváme náklady na „koupi takového fondu“, tedy výši měsíčního pojistného, částku, kterou takto vynaložím do věku 65 let, a sumu, kterou bych za stejnou dobu uspořil, pokud bych tuto částku pravidelně investoval s pevným ročním zhodnocením.

Porovnání pojistného vůči spoření

Výsledky takového srovnání bude každý vnímat individuálně. Považujeme za důležité vyzdvihnout to, co je na první pohled zřejmé:

 • Čím mladší člověk, tím levnější pojištění.
 • Za stejnou skladbu pojištěných rizik zaplatím v úhrnu podobnou částku,
  bez ohledu na to, v jakém věku pojištění založím.
 • Od prvního dne pojištění mám k dispozici rezervní fond,
  který bych z úspor tvořil dlouhé roky.

Příště se budeme zabývat příčinou zdravotních potíží (úraz vs. nemoc), což je okolnost, která má na celou problematiku RŽP zcela zásadní vliv.

Máte-li zájem o sjednání Životního pojištění, vsaďte na profesionály z POJIŠTĚNÍ.COM.