Mrtvice je zákeřná, ale včasná pomoc předejde těžkým následkům

Cévní mozkovou příhodu (též iktus nebo mrtvici) utrpí v České republice každý rok asi třicet tisíc obyvatel. Ve světě je tato diagnóza po infarktu a rakovině třetí nejzávažnější příčinou smrti, v České republice dokonce druhou. Úmrtnost je u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi dvojnásobná. U šedesáti procent postižených přetrvává handicap. UNIQA kryje riziko smrti nebo invalidity způsobených mrtvicí v rámci životního pojištění. V segmentu připojištění proti závažným nemocem je mrtvice třetí nejčastější pojistnou událostí hlášenou klienty. V pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti patří diagnóza ke stále frekventovanějším pojistným událostem s dlouhodobými výplatami ve skupině klientů nad 50 let.

 Cévní mozková příhoda vzniká zpravidla náhle poruchou prokrvení mozkové tkáně, a to buď na základě ucpání mozkové tepny, nebo krvácením z mozkové cévy. Není-li mozek zásobován okysličenou krví, přestane postižená část mozku plnit svoji funkci a dochází k rychlému odumírání mozkových buněk.

 V třiceti procentech případů takto postižení lidé v ČR umírají bezprostředně po události. I když se podaří následně krevní zásobování obnovit, nevratné odumření mozkových buněk vede k závažným důsledkům:

 • méně než polovina pacientů přežívá déle než pět let po příhodě
 • 15 % trpí poruchou řeči
 • 22 % trpí poruchou chůze
 • 45 % ochrne na polovinu těla
 • 25 až 50 % pacientů zůstává závislých na pomoci druhých

Cévní mozková příhoda je tak problémem nejen medicínským, ale zprostředkovaně rovněž ekonomickým a sociálním.

 Česká republika drží neblahý prim v úmrtnosti v populaci do 65 let, zejména u mužů ve věku 49-65 roků. Čím dál více však mrtvice ohrožuje mladší věkové skupiny, a vzácností už nejsou příhody u pacientů ve věku mezi 30 a 40 lety. V UNIQA pojišťovně registrujeme i případ klientky s prodělanou cévní mozkovou příhodou a následným zjištěním trombofilické diagnózy před dvacátým rokem věku.

 Rozhodující pro úspěšnost léčby je včasné rozpoznání příznaků a co nejrychlejší doprava pacienta k odborné zdravotní péči.

 Příznaky mrtvice

 • Náhlá slabost, necitlivost tváře, končetin, části těla
 • Nemotornost, ztuhlost, nemožnost usmát se
 • Neovládání končetiny, vypadávání věcí z rukou, zakopávání, potíže s chůzí
 • Zmatenost, potíže s mluvením, porozuměním, vyjadřováním
 • Potíže při čtení a psaní
 • Oslabení nebo ztráta vidění nebo zdvojené vidění
 • Závratě, ztráta rovnováhy, koordinace pohybů
 • Silná bolest hlavy a náhlým nástupem, někdy se ztuhlostí krku

 Jak jednoduše odhalit cévní mozkovou příhodu: tzv. FAST test

Cévní mozkovou příhodu můžeme i laicky diagnostikovat podle jednoduchého návodu FAST (rychle), jehož první písmena připomínají hlavní symptomy:

 • Tvář (anglicky Face) – požádejte nemocného, by se usmál nebo vycenil zuby. Nemocný s tím má velké potíže a navíc koutky jeho úst nejsou symetrické.
 • Ruce/paže (anglicky Arms) – požádejte nemocného, aby netáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá končetina zpravidla rychle klesá zpět k tělu.
 • Řeč (anglicky Speech) – požádejte nemocného, aby vyslovil po vás jednoduchou větu, pořekadlo, rým, které mu odříkáte. Nebude toho schopen, bude slova komolit, nebude mu rozumět.

Čas (anglicky Time) – toto písmeno ve FAST testu připomíná, že klíčová je okamžitá odborná pomoc, aby se mohlo předejít trvalým následkům.

Jak postupovat

Popsané příznaky nelze přehlížet nebo podceňovat. Jakmile postižený takové jevy u sebe vnímá, nebo je u něj rozpozná okolí, je třeba ho ihned přepravit k odborné péči na specializovanou kliniku (tedy nikoli k praktickému lékaři, to by bylo zbytečné prodlení) nebo zavolat záchranku a informovat o podezření na mrtvici. Vždy je dobré vědět přesný čas nástupu obtíží, aby lékař mohl nasadit přiměřenou léčbu. Možnost nasazení různých účinných metod totiž velmi závisí na čase, který uplyne od prvních projevů. Platí, že efektivně lze zamezit vzniku závažných trvalých následků jen do několika hodin od příhody. Dotyčný se musí tedy dostat ke specialistovi na vybavené odborné pracoviště do třiceti minut.

 V UNIQA pojišťovně se v poslední době projevuje pokrok v léčení mrtvice a lepším povědomí veřejnosti o této diagnóze tím, že přibývá pojistných událostí s minimálními následky, zatímco srovnatelné události jinde anebo dříve končily nezřídka smrtí nebo ochrnutím.

Zdroj: tisková zpráva UNIQA pojišťovna