Úrazové pojištění: co jsou to rizikové skupiny?

Při sjednávání úrazového pojištění musíte řešit s pojišťovnou respektive s pojišťovacím poradcem několik různých aspektů, které jsou pro sepsání pojistné smlouvy důležité. Jedním z těch zásadních je, do jaké rizikové skupiny spadáte.

Zásadní aspekt je to především pro Vaši peněženku. V čím vyšší rizikové skupině se totiž nacházíte, tím větší riziko úrazu Vám hrozí při vykonávání Vaší profese. A čím vyšší riziko Vám hrozí, tím více si musíte připlatit na pojistném, protože jste pro pojišťovnu vyšším rizikem.

Pojišťovna Vám také může oznámit, že Vás nepojistí, jelikož jste pro ni příliš vysokým rizikem. V takovém případě můžete zkusit jinou pojišťovnu nebo radu finančního poradce.

Pojišťovny totiž rozdělení do rizikových skupin nemají naprosto stejné. Na velké části profesí se pojišťovny mohou shodnout, jelikož je jejich nízká či příliš vysoká rizikovost na první pohled patrná. Mnoho profesí se však u různých pojišťoven nachází v různých rizikových skupinách, kterých může být i odlišný počet, zpravidla tři až čtyři. Proto neberte výpis rizikových skupin a jejich profesí, který Vám podá jedna pojišťovna, jako závazný pro všechny.

A tak zatímco u jedné pojišťovny narazíte na odmítnutí, protože jste pro ni příliš rizikoví, jiná Vás může mít v nejvyšší rizikové skupině. Při rozdělení bývají nepřímo úměrně odstupňované míra duševní práce na jedné straně a manuální práce, případně práce s rizikem úrazu na straně druhé. Příklad může být:

Do první rizikové skupiny patří povolání s malým podílem manuálních prací, kde převažuje duševní činnost. Případně se může jednat o povolání v nevýrobní oblasti. Spadají sem kromě nezaměstnaných například knihovníci, historici, poradci, ekonomové, studenti, umělci, úředníci, herci, zdravotníci apod.

Druhá riziková skupina je charakteristická převažujícím podílem manuální práce. Pokud je Vaše povolání spojeno se zvýšeným nebezpečím úrazu, patří také do této skupiny. Sem patří řidiči, novináři, servírky, tesaři, zedníci, letušky, důchodci, veterináři atd.

třetí rizikové skupině hrozí velmi vysoké riziko úrazu. Vaše zdraví je při těchto aktivitách vystaveno vysokému ohrožení. Pracovníci v dolech, lesní dělníci, hasiči, artisté a další můžou být příklady z této rizikové skupiny.

Rozdělení na rizikové skupiny resp. Vaše zařazení do rizikové skupiny konkrétní pojišťovny můžete probrat s našimi pojišťovacími poradci.