Spoluúčast u pojištění a její význam, výhody a nevýhody

Při procházení nabídkami pojišťoven se tomuto termínu nevyhnete. Stále se ukazuje, že spoluúčast je pro část zájemců o pojištění neznámým pojmem, případně nejsou schopni rozlišit, která forma spoluúčasti je pro ně vhodnější.

Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Je předem dohodnutá na pojistné smlouvě. Spoluúčast nabývá dvou, respektive tří podob.

Může se jednat o fixní částku, v případě pojistné události pak pojištěný zaplatí například 1 000 Kč, zatímco pojišťovna doplatí zbytek. Za situace, že je škoda vyčíslena nižší částkou, platí vše pojištěný.

Spoluúčast může být také vyjádřena procentem, v takovém případě se pojištěný podílí například 15 % na celkové částce. Při pojistné události se tak v každém případě dělí pojišťovna s pojištěným dle předem stanovených procent.

Můžete se také setkat s případem, kdy k pojistnému produktu patří spoluúčast vyjádřená v procentech a je doplněna i minimální fixní částkou, např. spoluúčast 10 %, minimálně však 15 000 Kč.

Někdy máte k dispozici více možností, případně obou typů spoluúčasti. Volba je vždy zcela na Vás, ale je třeba uvážit dvě věci. První z nich je výše předpokládaných škod. U konkrétního pojištění v kombinaci s Vaším subjektivním případem může být výhodnější upřednostnit jednu z nich před druhou. Udělejte si proto zkušební kalkulace. Druhou důležitou věcí je to, že spoluúčast má vliv na výši pojistného, a to nepřímo úměrně.

Vždy platí, že čím větší spoluúčast, tím nižší pojistné budete měsíčně či ročně platit, a to dost výrazně – můžete ušetřit i desítky procent. Jedná se o jednu z cest, jak na pojistném ušetřit, takovéto šetření se však může nesmírně prodražit. Je potřeba vzít do úvahy to, že při vyšší spoluúčasti nemusíte být vůbec kompenzováni při menších škodách (v případě fixní částky), při těch větších Vám zase pojišťovna vyplatí o dost méně, než byste rádi (vyšší fixní částky a procenta). Úspora na pojistném Vás tak bude ve výsledku stát mnohonásobně více.

Lehké počty nás také dovedou k tomu, že spoluúčast je tím výhodnější, čím je předmět pojištění hodnotnější.

Spoluúčast má také motivační prvek – pojištěný bude při pojistné události v každém případě něco platit a proto si bude dávat větší pozor, aby k ní nedošlo a zvolí případně kvalitnější prevenci.