U Allianz nejčastěji bourají řidiči ve věku 40+, největší škody však způsobují mladíci

Jsou situace, kdy se stárnout vyplatí. Například při placení povinného ručení. Věk je totiž jedním z hlavních segmentačních kritérií při výpočtu sazby tohoto zákonného pojištění. Platí tady přímá úměra mezi vzrůstajícím věkem a řidičskými zkušenostmi. Allianz pojišťovna proto z tohoto úhlu pohledu zanalyzovala více než 60 tisíc loňských pojistných událostí z autopojištění. Druhým doplňkovým kritériem pak bylo pohlaví, které v sumě zaplacené za povinné ručení roli sice nehraje, ale přináší zajímavé poznatky. Například že rapidní rozdíly mezi nehodovostí mužů a žen se pomalu stírají.

„Pokud bychom se podívali speciálně na porovnání mužů a žen, řidiči muži zavinili obecně nehody 2,5krát častěji, než ženy. Tato skutečnost se však promítla v různých věkových kategoriích různě. Zatímco ženy od 20 do 30 let způsobily každou čtvrtou nehodu, v kategorii 40 – 50 pak již téměř každou druhou. Jen ve věku nad 70 let přetrvává velký rozdíl – muži bourali skoro pětkrát častěji, než ženy. Tento fakt je poznamenán skutečností, že ženy seniorky za volant tolik nesedají,“ uvedl šéf likvidace Allianz Tomáš Klofát.

I když výjimky potvrzují pravidlo. Do loňského května jezdila po Praze bez větších problémů a nehod i seniorka, klientka Allianz narozená v roce 1921. Než se ve čtvrti, kudy pravidelně jezdila, „narodila“ objížďka.  Když nehodu hlásila, uvedla: „Potřebovala jsem se dostat ze Žižkova do Karlína, ale byla tam neznámá uzavírka. Ani nevím jak, najednou jsem se dostala do protisměru a ač jsem se protijedoucím autům snažila vyhnout, ve dvou případech se to nepovedlo.“

Senioři obecně podle statistik Allianz zaviní více havárií při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost, na křižovatkách, nebo při parkování. Častěji jim totiž selhává prostorové vnímání a rychlá reakce. Naopak ale dodržují předpisy, nepůsobí nehody kvůli nepřiměřené rychlosti, nejezdí pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a ani v nepříznivých dopravních situacích – v noci, na náledí, v dopravních špičkách.

Naopak mladí řidiči s krátkou praxí mají u Allianz na svědomí pouze 5 % veškerých dopravních nehod, ale bývají nejtragičtější. Nejhorší situace je u mladých mužů do 24 let. V této věkové skupině se na dopravních nehodách nejčastěji „podepisuje“ vysoká rychlost, ignorace veškerých pravidel silničního provozu, nedostatek řidičských zkušeností, ale i podcenění nebezpečí a naopak přecenění vlastních schopností. Často se přidávají také alkohol a další návykové látky. Nezřídka jdou s těmito nehodami ruku v ruce i těžká zranění.

„Škody na zdraví jsou také těmi nejnákladnějšími a zásadní roli v nich hrají vyplácené renty zraněným. Škod přesahujících částku jednoho milionu korun bylo jen z povinného ručení v uplynulém roce likvidováno téměř sto,“ říká Tomáš Klofát a dodává, že kvůli Novému občanskému zákoníku, podle něhož se odškodňují i nemajetkové újmy, bude milionových a třeba i mnohamilionových škod přibývat.

Věková kategorie motoristů, která se zapisuje do statistik Allianz nejhojněji, jsou klienti mezi 40 – 50 lety a to bez ohledu na pohlaví a jsou z velkých měst. Právě tato věková kategorie je nejpočetnější skupinou pojištěných v povinném ručení a havarijním pojištění. A někteří z nich se v registru bourajících řidičů opakují vícekrát. Allianz má historicky ve své databázi zhruba tisícovku řidičů, kteří svým vozidlem způsobili minimálně čtyři pojistné události. Primát patří 51letému muži, který zavinil 14 pojistných událostí a mezi jeho „oběti“ patří vozidla, ploty, ale i zpětná zrcátka zaparkovaných automobilů. Na druhou stranu většina klientů Allianz pojišťovny je z těch opatrných a jezdících bezpečně – vždyť v povinném ručení uplatňuje nejvyšší možný bonus 57 procent a v havarijním pojištění 42 procent majitelů vozidel.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Allianz