UNIQA ve třetím čtvrtletí zrychlila svůj růst na 4,5 procenta

  • Tahounem růstu byla neživotní odvětví s pojistným o 5,7 % meziročně více
  • Podíl UNIQA na českém pojistném trhu se blíží pěti procentům
  • UNIQA upevnila své postavení osmičky na trhu

 Za prvních devět měsíců tohoto roku předepsala UNIQA na pojistném celkem 4,368 miliardy korun a posílila o 4,53 %, zatímco celý trh si připsal jen necelé procento. Na bázi APE, tj. s poměrným započtením jednorázového životního pojištění na bázi deseti let, předepsala UNIQA 4,311 miliardy korun a vzrostla o 4,45 %. Drží tak nadále pozici osmičky na českém pojistném trhu s podílem 4,9 % (meziročně +0,2 %).

Většinová část pojistného (necelých 80 procent) připadla znovu na neživotní segmenty, které navýšily předepsané pojistné o 5,68 % na celkových 3,482 miliardy korun. Nejvíce se dařilo v odvětvích pojištění právní ochrany (+ 153 %), transportu (+ 33 %) a pojištění techniky (+ 25 %).

Životní pojištění přispělo celkem 886 miliony korun a přineslo meziročně na pojistném o 0,25 % více. Běžně placené životní pojištění meziročně nepatrně oslabilo o půl procenta. Zde se negativně projevila úprava daňového zvýhodnění životního pojištění platná od začátku letošního roku, i když důsledky byly ve srovnání s průměrem na trhu mnohem mírnější. Mírný nárůst byl zaznamenán v jednorázově placeném životním pojištění. Tento produkt UNIQA se vyvíjel pozitivně i přesto, že v celotržním hodnocení sčítal letos značné ztráty.

Celková škodovost byla díky absenci větších kalamitních škod na úrovni 57,5 %, což zhruba odpovídá i loňské hodnotě. Nejvyšší škodovost se letos projevovala v pojištění vozidel – jak v povinném ručení, tak i havarijním pojištění, kde se negativně projevují také důsledky nedávných legislativních opatření (odvod 3 % pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod, paušální úhrada za akce hasičů na místě nehody, zrušení sankcí pro neplatiče povinného ručení a v neposlední řadě i nové širší pojetí odpovědnosti vyplývající z NOZu). Dalším segmentem s vyšší škodovostí bylo pojištění odpovědnosti.

Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci září 2015 celkem 731.900 pojistných smluv – meziročně o 3,1 % více. Nejvíce přibylo nových smluv životního pojištění a povinného ručení.

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni. Koncern ve sledovaném období předepsal na pojistném o 8,3 % více, celkem 4,866 miliardy EUR, zejména díky silné dynamice jednorázového životního pojištění v Itálii a Rakousku, a velmi dobrým výsledkům v soukromém zdravotním pojištění. Podařilo se rovněž snížit nákladovost. Skupina UNIQA International čítající 18 zemí utržila za prvních devět měsíců 1,436 miliardy EUR (bezmála 30 % celkového pojistného koncernu UNIQA Insurance Group). V regionu CEE vzrostlo předepsané pojistné meziročně o 7,9 %.

Zdroj: Tisková zpráva UNIQA pojišťovna