V rámci samoregulace chystá Allianz přísnější metr na broker pooly

Allianz pojišťovna přeruší jako první pojistitel na trhu spolupráci s několika Broker Pooly v České republice. Důvodem je jejich neúměrná rizikovost, spočívající v tom, že místo dlouhodobě budovaného vztahu s klientem dávají přednost pouze provizi.

Odlišná tvorba rezerv a důraz, kladený výhradně na výplatu provizí, se staly natolik rizikovými faktory, že se Allianz rozhodla od začátku dubna snížit některým společnostem odměny za životní pojištění a některým smlouvy dokonce vypovědět.  Neznamená to však, že by se všechny automaticky dostaly na tzv. černou listinu. Na té se objeví pouze ty společnosti, u kterých pojišťovně vychází zvýšená rizikovost v rámci nové segmentace.

„Budou-li dělat svůj business korektně, mohou s námi spolupracovat i nadále, ale pokud by jim šlo jenom o provizi, jejich podíl se u nás dramaticky sníží,“ řekl člen představenstva Allianz pojišťovny (CSO) Tomáš Vysoudil. „Jde o samoregulační opatření, jehož cílem je vytvářet obchodní vztah pouze s finančně poradenskými společnostmi, které mají dlouhodobě funkční podnikatelský model. V praxi to znamená odpovídající zázemí, rezervní fondy, standardy kvality a korektním způsobem nabízené a servisované poradenství,“ dodal Vysoudil.

Pojišťovny běžně hodnotí nejenom rizikový profil svých klientů, ale i distribučních kanálů
a poradenských společností. Allianz v poslední době provedla v oblasti kvality prodeje životního pojištění řadu regulačních opatření, zahrnujících např. interní scoring a vznik registrů smluv.

Nové „broker pooly“ jsou fenoménem poslední doby. Zakládají je především bývalí pracovníci MLM sítí (působících na principu multilevel marketingu) jako pokus o určitou alternativu standardních finančně poradenských společností. Jejich podnikatelský model bohužel nezaručuje dlouhodobost ani standardy kvality a primárně se snaží získat nové spolupracovníky za vyšší odměnu bez ohledu na objem a kvalitu, což je problém pro pojišťovnictví jako celek.

Tento krok Allianz pojišťovny souvisí s kroky na ochranu spotřebitele a zvyšování kvality prodeje v oblasti životního pojištění. Finanční gramotnost obyvatelstva se sice zvyšuje, ale stále je ještě mnoho těch, kteří se v rámci pojištění orientují hlavně na návratnost investic
a podceňují rizika, prevenci, diverzifikaci atd. Mnoho klientů si i nadále stále nedokáže správně stanovit pojistnou částku a limity pojistného tak, aby byla zajištěna primárně jejich rodina a aby současně nepřepláceli dílčí riziko. Pro skutečné poradenství je v tomto směru stále velký potenciál i v České republice.

Zdroj: tisková zpráva Allianz pojišťovny