Cestovní pojištění během zahraniční služební cesty

služební cesta

služební cesta – cestovní pojištění

Pokud z pozice zaměstnavatele vysíláte své pracovníky na zahraniční služení cesty, měli  byste vědět, že je potřeba pamatovat krom jiných věcí i na jejich cestovní pojištění.

Stále velké procento zaměstnavatelů odmítá svým pracovníkům toto pojištění hradit z firemních zdrojů. Zákoník práce však uvádí o této problematice něco jiného. Zaměstnavatel musí pracovníka, kterého vysílá na zahraniční služební  cestu, plně zabezpečit po všech stránkách a tudíž mu musí hradit i pojištění v potřebném rozsahu. Pokud tak neučiní, pak by měl zaplatit eventuální výdaje, které během cesty vznikly v případě, že zaměstnanec vyhledá lékařské ošetření. Zaměstnavatele tak rozhodně přijde levněji pracovníka řádně pojistit, než být v budoucnu vystaven možným vleklým a nákladným sporům. Níže pro ilustraci uvádíme příklady firemních klientů ERV pojišťovny tak jak byly uveřejněny v tiskové zprávě z 11.9.2013 tisková zpráva

Pád technika na stavbě v Indii – Celkové náklady : 415.000,- kč

Při stavbě  továrny spadl technik a zlomil si obě ruce, jednu komplikovaně. Po operaci na soukromé klinice byl po třech dnech hospitalizace schopen převozu. Nemohl se ale o sebe postarat, přivolali jsme mu zdravotní sestru z ČR, která pacienta doprovázela při návratu. ERV také pomohla s organizací cesty náhradního pracovníka, aby práce mohla být dokončena. Úraz zanechal trvalé následky, za které jsme po ukončení léčby poskytli  kompenzaci. 

Zánět slinivky při jednání  v Řecku – Celkové náklady: 896.000,- Kč

V Řecku postihl  manažera firmy akutní  zánět slinivky.  Po operaci ho hospitalizovali na JIP. Jeho  stav vylučoval návrat, ERV proto zajistila, aby za ním přicestovala manželka a hradila jí výdaje  na celých 10 dní léčení.  V nemocnici jsme zajistili služby zdravotní sestry, jež v Řecku není součástí péče. Pacient  odcestoval pod dohledem přivolaného lékaře, který se o něj staral po dobu letu. Klient byl z letiště převezen do nemocnice v místě bydliště.

Z výčtu těchto příkladů je tedy nepochybné, že se cestovní pojištění při služebních cestách vyplatí. Můžete vybírat z nabídky pojištění pro  jednorázové cesty, krátkodobé opakované cesty nebo dlouhodobé – roční cesty. Pojištění se může vztahovat jak na  práce tzv. administrativního charakteru, tak i na manuální práce. Pro orientaci v cenách cestovního pojištění můžete využít  našeho porovnání a uzavření pojištění na stránkách pojisteni.com, kde je možné provést nezávazné kalkulace cen pojištění, náhled  příslušných pojistných podmínek konečně i on-line sjednání  pojištění s možnou okamžitou platností pojištění. Tyto kalkulace je samozřejmě možné využít i pro srovnání pojištění  soukromých turistických cest.