Jak postupovat při úrazu či nemoci na zahraniční dovolené

Na zahraniční dovolenou si zpravidla jezdíme odpočinout od starostí i povinností běžného dne a vracíme se zpět domů obohaceni o zážitky nebo alespoň odrelaxovaní. Ne vždy se však tento scénář vyplní – úraz či nemoc mohou naše plány nepříjemně narušit.

Doba dovolených je dle statistik obdobím s největším množstvím evidovaných úrazů za rok. Pokud v zahraničí utrpíte úraz nebo Vás skolí nemoc, jedná se o složitější situaci než u nás.

Za téměř povinné byste měli před vyjetím do zahraničí považovat sjednání cestovního pojištění ve variantě, která nejlépe odpovídá destinaci a aktivitám. Při sjednaném cestovním pojištění máte napůl vyhráno, tedy v případě, že se událost nepočítá mezi výluky, které je doporučeno dopředu nastudovat. Mezi ty základní a známé patří, že pojišťovna určitě nepomůže klientovi, který si způsobil úraz z vlastní vůle, pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, případně klientovi, jehož potíže začaly (přestože v mírnější podobě) už před sjednáním pojištění. To se může týkat například i těhotenství.

Při zdravotních potížích v zahraničí by první číslo, na které zavoláte, měla být asistenční služba pojišťovny. Ta je Vám k dispozici 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. V případě, kdy jde o sekundy, Vám nezbývá, než se obrátit nejdříve na zdravotníky. Konzultace s operátorem asistenční služby by ale měla následovat hned poté.

Operátor asistenční služby po Vás bude většinou chtít vědět jméno a příjmení zraněné či nemocné osoby, číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo, na které Vám může zavolat zpět. Budete muset také vysvětlit, co se stalo a co k pojistné události vedlo.

Řiďte se pak pokyny operátora pojišťovny. V lepším případě, kdy ještě nemáte ošetření za sebou, Vám pojišťovna zprostředkuje návštěvu nejbližšího lékařského zařízení, se kterým má smlouvu. To v praxi znamená, že v něm budete velmi pravděpodobně zdarma ošetřeni. Pokud budete muset i přesto platit hotově, lékař má povinnost Vám vystavit kompletní lékařskou zprávu. Obsahovat by měla kromě jména příčinu návštěvy, diagnózu, postup léčby a léky případně výsledky vyšetření. Důležitý je i účet s rozepsanými cenami za jednotlivé provedené úkony. Když je potřeba platit přímo a nemáte tolik peněz u sebe, zavolejte na asistenční službu a požádejte o garanci zaplacení platby.

Cestovní pojištění Vám zaplatí nezbytné náklady na léčbu, což mohou být i statisícové částky. Pojišťovny hradí přesun do zdravotnického zařízení a v případě potřeby i do vlasti, tzv. repatriaci. Zaplatí za Vás potřebnou operaci, hospitalizaci, léky, odvoz Vašich dětí, pokud jako jejich rodič budete muset v zahraničí zůstat a další záležitosti. Jako vždy se vyplatí nastudovat si je předem.

V případě exotičtějších lokací můžete být sice rádi, že se dostanete do nemocnice, neznamená to však, že byste měli přijmout ošetření za každou cenu. Především v zemích třetího světa, ale nejen tam, je potřeba dávat pozor na úroveň hygieny v nemocnici, vyplatí se i kontrolovat, zda je jehla a injekční stříkačka nepoužitá a ptát se, jaké léky dostáváte. Někdy totiž může být lepší přetrpět cestu do jiného zařízení, než nést důsledky rychlého ošetření.

V případě, že k pojistné události vedlo zavinění jiné osoby, nebo z jakéhokoli jiného důvodu hrála ve Vaší situaci roli policie, založte si pro pojišťovnu i policejní zprávu. Pokud způsobíte někomu zdravotní úraz Vy, je potřeba, aby součástí Vašeho cestovního pojištění bylo pojištění odpovědnosti, jinak nesete finanční tíhu sami.

Vždy si uchovávejte veškeré originály dokumentů, vztahující se k pojistné události. Po návratu domů pak co nejdříve zajděte na pobočku své pojišťovny a uzavřete s nimi celou událost. Všechny dokumenty, které jste v zahraničí v souvislosti s pojistnou událostí obdrželi, vezměte samozřejmě s sebou. Přiložíte je k formuláři, který budete pro pojišťovnu vyplňovat a který by měl obsahovat co nejpřesnější popis všeho, co se pojistné události týkalo.

Pokud se už stane nepříjemná situace, že dojde ke zdravotním problémům v zahraničí, aniž máte sjednané cestovní pojištění, nebo je Vaše situace jednou z výjimek, na které se pojištění nevztahuje, je situace složitější.

Pomůže Vám Evropský průkaz zdravotního pojištění pro země EU, Evropského hospodářského prostoru a některých dalších smluvních zemí. „Kartička pojišťovny“, jak se průkazu často říká, Vám poskytuje nárok na nezbytnou neodkladnou lékařskou péči ve státních zařízeních. Jste poté v podstatě bráni jako tamější občané včetně spoluúčasti. Pokud budete platit hotově, vyžádejte si vždy doklad o zaplacení – zdravotní pojišťovna po Vašem návratu cenu za zákrok proplatí, ale  jen do ceny, jakou byste platili u nás. Při ztrátě tohoto průkazu kontaktujte asistenční službu. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění bude elektronicky zasláno buď Vám, nebo přímo ošetřujícímu lékaři.

V zemích, ve kterých tento průkaz neplatí, se už musíte spolehnout sami na sebe a své finanční zdroje. Vyrážet do těchto zemí bez cestovního pojištění je velmi nemoudré.