Chyby vyjdou podnikatele draho. Záchranou je pojištění odpovědnosti

U vybraných profesí je pojištění profesní odpovědnosti ze zákona povinné. Vysoké škody však může způsobit například i instalatér, zedník nebo spisovatel. Řada podnikatelů pojištění odpovědnosti podceňuje. Podívejte se, ve kterých situacích vás pojištění zachrání.

Pojištění odpovědnosti

I menší živnostníci a podnikatelé mohou svým zákazníků způsobit velké škody. Instalatér může například kompletně vytopit bytový dům, když začne unikat voda špatným svárem na potrubí, sklenář může upustit skleněnou tabuli a poničit drahý obraz a podlahu v kanceláři zákazníka nebo malíř může vlastní neopatrností srazit k zemi televizor.

V klidu nemohou být ani podnikatelé, kteří se živí poradenstvím. Občanský zákoník totiž pracuje s novou skutkovou podstatou, kdy podnikatel odpovídá za radu nebo doporučení, které poskytne zákazníkům v rámci své profese. Škody se často vyšplhají i do několika stovek tisíc korun. Když není podnikatel chráněn vhodným pojištěním, které mu pomůže vyrovnat vzniklé škody na majetku či zdraví, může na to nepříjemně doplatit. Pojištění odpovědnosti by si tedy měl sjednat každý podnikatel.

TIP: Podívejte se na naši nabídku pojištění odpovědnosti pro podnikatele na Pojisteni.com

Podnikatelé pojištění podceňují

Praxe ukazuje, že pojištění odpovědnosti řada podnikatelů podceňuje. Podle analýzy České asociace pojišťoven má pojištění obecné odpovědnosti pouze každý 11. živnostník nebo podnikatel. „Pokud bychom do statistik zahrnuli také pojištění profesní odpovědnosti, které může v některých případech pojištění obecné odpovědnosti doplňovat, pohybuje se propojištěnost na úrovni 11,9 %, a pojištěn je tedy každý osmý člověk, což je stále velmi málo,“ doplňuje k analýze Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Míra propojištění se liší napříč jednotlivými obory. Vyšší procento propojištění je u oborů, kde je sjednání pojištění profesní odpovědnosti dáno zákonem a kde hrozí velmi vysoké škody na zdraví či majetku. Jedná se například o lékaře, advokáty, účetní, auditory, daňové poradce, architekty či zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Naopak administrativa stojí podle zjištění České asociace pojišťoven na opačné straně žebříčku. V těchto oborech je sjednání pojištění odpovědnosti zcela dobrovolné.

Kdy pojištění odpovědnosti pomáhá?

Pojištění odpovědnosti nabízí všechny významné pojišťovny. Nabídky pojištění profesní odpovědnosti rozdělují pojišťovny podle jednotlivých profesí. Při výběru pojištění se zajímejte především o rozsah pojištění a výčet výluk. Kvalitní pojištění odpovědnosti vás ochrání v situaci, kdy máte povinnost nahradit škodu či újmu na zdraví, životě, majetku nebo finanční škody. Ke škodám může dojít například v souvislosti s provozem podnikatelské činnosti, vadou výrobku, na pronajatých nemovitostech, na věcech převzatých, užívaných či odložených nebo také na věcech zaměstnanců. Při výběru pojištění zvažte všechna hrozící rizika. Pokud potřebujete s výběrem pojištění poradit, nebojte se obrátit na zkušené pojišťovací poradce.

Myslete i na škody na vlastním majetku

K pojištění odpovědnosti pro podnikatele se vyplatí sjednat i pojištění majetku. Z tohoto pojištění jsou hrazeny například škody na vybavení kanceláře, elektronice, nářadí či technice. Pojištění majetku vás ochrání před finančními výdaji při živelních pohromách nebo při krádeži či loupeži. Finanční náhrada se může vztahovat i na ušlý zisk po dobu odstraňování škody.