Jak řešit pojistnou událost v zahraničí?

O letních prázdninách zamíří řada Čechů k moři. Výjimkou nebude ani letošní léto, kdy si budou lidé užívat sluneční paprsky, pohodu u vody nebo poznávat nová místa. Poklidný průběh letní dovolené může nečekaně narušit úraz, nemoc, krádež či poškození osobních věcí nebo třeba nechtěně rozbité okno v hotelovém pokoji. Teprve v těchto situacích oceníte kvalitní cestovní pojištění. Když už se vám nějaká nepříjemnost přihodí, je dobré vědět, jak ohlásit škodu pojišťovně a vyřešit s ní pojistnou událost.

Cestovní pojištění

Úrazy a zdravotní komplikace

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, ze kterého jsou hrazeny výdaje související s ošetřením a pobytem ve zdravotnickém zařízení. Pojištění se vztahuje také například na nutné transporty, repatriaci, převozy nebo ubytování doprovázející osoby.

Kvůli drobnému poranění nebo banálnímu onemocnění není nutné volat asistenční službu pojišťovny. Důležité je uschovat si veškeré lékařské zprávy a originály všech účtů za ošetření i z lékáren. Tyto doklady budete předkládat pojišťovně po návratu domů.

V případě náročného lékařského zákroku, při vážných úrazech, hospitalizaci nebo repatriaci kontaktujte ze zahraničí asistenční službu pojišťovny. Poradí vám, jak postupovat v nenadálé situaci, pomůže vyhledat zdravotnické zařízení a v případě potřeby zajistí i tlumočení. Telefonní číslo asistenční služby je uvedeno na průkazce, kterou dostanete po sjednání cestovního pojištění. Opět si uschovejte veškerou zdravotní dokumentaci a účtenky.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění od AXA ASSISTANCE na portálu Pojisteni.com a automaticky vás zařadíme do slosování o 4 sportovní kamery!

Ztráta, zničení nebo krádež osobních věcí

K cestovnímu pojištění se vyplatí přidat i připojištění zavazadel. Vztahuje se na vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby (především oblečení a obuv). Oceníte ho například v situaci, kdy dojde k poškození, zničení nebo krádeži zavazadel nebo v nich uložených věcí. Vyplatí se vybrat takové připojištění, které počítá i s elektronikou (např. tablety, fotoaparáty, kamery, mobilní telefony), sportovním vybavením a se ztrátou nebo krádeží osobních dokladů.

V případě krádeže nebo loupeže se co nejdříve obraťte na nejbližší policejní stanici. Se strážníky sepište policejní protokol, který po návratu domů předložíte pojišťovně. Důležité je, aby tento dokument obsahoval seznam odcizených, zničených a poškozených věcí a popis celé situace. Po návratu domů bude pojišťovna vyžadovat i originály účtenek všech v protokolu zapsaných věcí.

Pojištění odpovědnosti

Velmi užitečné je také pojištění odpovědnosti. Kryje škody, které nechtěně způsobíte třetím osobám. Konkrétně se může jednat o rozbité okno v hotelovém pokoji, zničenou vázu v obchodě nebo poškození vypůjčeného sportovního vybavení. Pojištění se vztahuje nejen na škody na majetku, ale i zdraví.

Vzniklou škodu ohlaste policii a vyžádejte si od ní potvrzení. Pokud po vás bude někdo vyžadovat náhradu škody, nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte. Nikdy také přímo neplaťte za vzniklou škodu ani se k takovému kroku nezavazujte. Nezapomeňte celou situaci řádně zdokumentovat a pokuste se zajistit doklady potvrzující vznik a rozsah pojistné události. Pokud si nevíte rady, raději kontaktujte pojišťovnu a domluvte se na vhodném postupu.

A co udělat po návratu domů?

Po návratu domů vás čeká vyřizování pojistné události s vaší pojišťovnou. Nejrychleji celou situaci vyřešíte tak, že si na internetových stránkách pojišťovny stáhnete potřebné formuláře. Všechny tiskopisy vyplňte, přidejte požadované dokumenty a vše odešlete pojišťovně. Po úspěšném vyřízení případu obdržíte pojistné plnění. 

Poznámka: Při řešení pojistné události se řiďte pokyny vaší pojišťovny. Postup řešení pojistné události a obsah vyplňovaných dokumentů se může u jednotlivých pojišťoven lišit.