Naboural jsem: Mám volat policii, nebo stačí vyplnit záznam o nehodě?

K banální dopravní nehodě bez zranění nebo poškození majetku třetích osob policii nevolejte. Stačí se domluvit s účastníky nehody, řádně a čitelně vyplnit záznam o nehodě a ohlásit vše na pojišťovnu. Někdy se ale může situace zkomplikovat. Viník nehody například odmítne sepsat nebo podepsat záznam o nehodě.

Havarijní pojištění

Každá dopravní nehoda je stresující událostí. Ať už jste účastníky menšího karambolu nebo závažné dopravní nehody, vždy je nejdůležitější zachovat klid a nepanikařit. Ihned po nehodě je nutné zastavit vozidlo, označit místo nehody, poskytnout první pomoc zraněným a zavolat záchranné složky. Je-li to možné, začněte zjišťovat základní informace o účastnících nehody, zajistěte si svědky a vyplňte záznam o dopravní nehodě.

Situace, kdy je nutné volat policii

Pokud se stane dopravní nehoda, zvažte, zda je nutné přivolat k události policii. K dopravní nehodě přijíždějí policisté vždy, když je někdo zraněn nebo potřebuje rychlou lékařskou pomoc. Bez policie se neobejdete ani v případě, kdy byl poškozen majetek třetí osoby. Jedná se například o situace, kdy je poškozeno zaparkované vozidlo a jeho majitel nebo řidič se u něj nenachází, svodidla, veřejné osvětlení či plot u domu. Nezapomeňte na to, že majetkem třetí osoby je i každé firemní vozidlo.

Policii musíte přivolat také v okamžiku, kdy škoda na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí přesáhne částku 100 tisíc korun nebo máte podezření, že je některý z účastníků nehody pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Může se stát, že některý z účastníků s vámi odmítá sepsat nebo podepsat záznam o dopravní nehodě. I v této situaci je nutné zavolat policii. Pokud nenastala žádná z uvedených podmínek, nemají řidiči povinnost ohlašovat dopravní nehodu policii a mohou nehodu vyřešit mezi sebou a pojišťovnou.

Přečtěte si také: Jaký je postih za jízdu bez povinného ručení?

Dopravní nehodu řádně zaznamenejte

Před příjezdem policie nebo u nehod bez asistence policie vyplňte dokument Záznam o dopravní nehodě. Tento tiskopis dostanete u vaší pojišťovny a vozte ho vždy ve vozidle. Po nehodě si zjistěte základní informace: registrační čísla vozidel, kontakty na řidiče, svědky, pojišťovnu a celou událost si pro jistotu nafoťte. Záznam o dopravní nehodě obsahuje informace jako datum, čas a místo nehody, informaci, zda došlo ke zranění, věcné škodě na vozidlech a předmětech, identifikační údaje řidiče, svědků, údaje z dokladu o vozidle, číslo pojistné smlouvy a zelené karty, nákres místa nehody v okamžiku střetu včetně údajů o okolnostech nehody. Nezapomeňte vyznačit viníka a poškozeného. Pokud si s něčím nevíte rady, postupujte přesně podle pokynů na zadní straně dokumentu. Dbejte na to, aby byl záznam o dopravní nehodě řádně a čitelně vyplněn a podepsán účastníky nehody. Následně kontaktujete pojišťovnu a událost ji oznamte.

Na co pamatovat!

  • Je nutné zastavit vozidlo tam, kde se nehoda stala.
  • Nasaďte sobě a ostatním osobám reflexní vestu.
  • Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem.
  • V případě zranění je povinností každého poskytnout první pomoc a zajistit příjezd rychlé záchranné služby.
  • I když je nehoda stresující událostí, nikdy ihned po ní nepijte alkohol a neberte léky.
  • Nemanipulujte s vozidlem, i když omezuje silniční provoz.
  • Je-li nutná manipulace s vozidlem, zakreslete jeho polohu.
  • Místo nehody neopouštějte do příjezdu policie a záchranných složek.
  • Firemní vozidlo je majetkem třetí osoby – zaměstnavatele. Je nutné vždy přivolat policii.
  • V případě nutnosti odtahu vozidla využijte služeb ověřené asistenční služby.