Podpojištění a přepojištění Vás zbytečně připravují o peníze

Mnoho klientů pojišťoven již bylo při řešení pojistné události překvapeno, že pojistné plnění nedosahuje hodnot, které čekali. Nezřídka tkvěl problém buď v podpojištění nebo v přepojištění.

Oba tyto termíny pod sebou skrývají nesoulad mezi skutečnou hodnotou pojištěné věci a hodnotou, na kterou je pojištěna. K takovému stavu by nemělo pokud možno docházet a je právě na pojistníkovi, aby si tento stav ohlídal – pokud to však nebylo dokonce jeho záměrem, což někteří považují za prozíravé rozhodnutí, ovšem mylně.

podpojištění dochází, pokud je předmět pojištění pojištěn na menší částku, než jaká je jeho hodnota. Protože pojistné je vypočítáno mimo jiné právě z hodnoty pojištěné věci, platí, že při vyšší hodnotě je cena pojistného vyšší a naopak. K podpojištění dochází často proto, že klient chce ušetřit na pojistném. Jedná se o neznalost, kdy si člověk sjedná pojištění například pouze na část hodnoty bytu v domnění, že větší škoda se mu velmi pravděpodobně nestane a určená částka náklady pokryje. A navíc chytře ušetří na pojistném. Toto chybné uvažování se vyskytuje nejčastěji právě u nemovitostí případně domácností.

Co však takový pojistník neví, je to, že stokoruny a tisícikoruny ušetřené na pojistném se můžou nesmírně prodražit. Pokud je domácnost o celkové hodnotě 800 000 Kč pojištěna pouze na 400 000 Kč, pak při pojistné události se škodou ohodnocenou na 300 000 Kč očekává většinou pojistník, že bude pojišťovnou kompletně pokryta. Jedná se o omyl: od pojišťovny totiž získá pouze 150 000 Kč. Poměr mezi skutečnou hodnotou a pojištěnou se poté promítne do vyplaceného pojistného plnění tak, že se rovná poměru výše utrpěné škody a výsledné vyplacené částky.

K podpojištění může dojít také dalšími způsoby: Pojištěná nemovitost zpravidla zvedne během několika let svoji cenu, čemuž může dopomoci i rekonstrukce. Výsledek je stejný – nerovnost skutečné a pojišťovně nahlášené ceny. Dalším důvodem může být i samotná neznalost nebo chybný propočet skutečné hodnoty, příkladem může být i nákup zboží ve slevě.

Čas od času proto nahlédněte do své pojistné smlouvy, na kolik jste pojištěni a srovnejte údaj se skutečnou hodnotou. Úpravou pojistné smlouvy můžete ušetřit nemalé peníze.

Přepojištění je naopak stav, kdy je předmět pojištění pojištěn na vyšší částku než svoji hodnotu. Může být také způsobeno úmyslně neznalostí pojistníka. Ten v důvěře, že se mu takové pojištění vyplatí, platí poctivě vyšší pojistné, než musí. Jeho cílem bývá vyšší pojistné plnění v případě pojistné události. Taková situace však nenastane: pojistné plnění může maximálně odpovídat skutečné hodnotě pojištěného majetku. Pojistník tak platí více zcela zbytečně a peníze navíc jsou zcela ztraceny.

S přepojištěním se můžeme nejvíce setkat u havarijního pojištění. Většinou k němu však dochází samovolně. Jak klesá s lety hodnota vozu, dostává se pojistník stále více do přepojištění, pojišťovny stav zpravidla nechávají bez upozornění. Abyste neplatili více, než je potřeba, nechte si přepočítat svoji pojistku. Nejvíce se to vyplatí u nových vozidel, a to pokud možno každý rok – v prvních letech totiž jejich hodnota klesá nejrychleji.

Vyvarujte se proto u svých pojistek přepojištění nebo podpojištění.  Ani jedna možnost by neměla nastat a pojistník na nich ve výsledku tratí vždy a zcela zbytečně.