Podvodníci se zaměřují na životní pojištění

V roce 2014 tým specialistů v Kooperativě prověřoval celkem 1500 podezřelých případů. Z tohoto počtu bylo v tisíci případech prokázáno podezření na pojistný podvod. Uchráněná hodnota tak dosáhla výše 209 milionů Kč. V roce 2013 to bylo 1300 případů a uchráněná hodnota dosáhla výše 250 milionů Kč.   

Největší výskyt pojistných podvodů je již tradičně v severních Čechách (Mostecko, Ústecko) a v Praze. K nejméně problematickým regionům z pohledu pojistných podvodů patří jižní a východní Čechy.

„Oproti předchozím letům, kdy pojistným podvodům dominovalo pojištění majetku a motorových vozidel, zaznamenali jsme v loňském roce významný nárůst případů v životním pojištění. A bohužel stále častěji se jedná o práci organizovaných skupin, které využívají falešné lékařské zprávy od „spolupracujících“ lékařů. Odškodnění se v takových případech pohybuje ve statisících,“ představuje loňský trend v pojistných podvodech Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního odboru v Kooperativě.     

Kromě organizovaných podvodů samozřejmě Kooperativa řeší i případy, kdy to klient na pojišťovnu prostě zkusí. „Klient nám například nahlásil, že jeho pes usmrtil jeho známému dva vzácné papoušky. Celková výše plnění z pojištění odpovědnosti našeho klienta měla přesáhnout 100 tisíc Kč. Při šetření případu jsme ale prokázali, že tito dva pánové se předem domluvili a pojistnou událost zfingovali,“ představuje typický pokus o podvod Vojtěch Stavný.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Kooperativa