Pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti Vás může ochránit před finančními následky mnoha životních nepříjemností

I těm nejopatrnějším se to může stát – chvíle nepozornosti a neštěstí je na světě. Pokud se jedná o škodu, kterou jste způsobili třetí osobě, velmi pravděpodobně ji po Vás bude chtít kompenzovat. Výše finanční kompenzace Vás může nemile překvapit. V případě, že máte pojištění odpovědnosti, Vám však nezpůsobí ani finanční, ani existenční starosti.

Patrně nejznámějším pojištěním odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neoficiálně nazývanou povinné ručení. Dále poměrně známé je i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Ale co v jiných případech? Vaše dítě může rozbít sousedovi okno, vytopíte sousedy, Váš pes vběhne nepozorně cyklistovi pod kolo… fantazii se bohužel ani v tomto případě meze nekladou.

Od toho tu je pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života, které má za úkol Vás finančně chránit proti nepříjemným životním situacím, které se bohužel stávají. Kryté jsou újmy na zdraví, majetku i finanční újmy třetí osoby.

Mnoho úrazů a škod na majetku třetích osob vzniká během provozování rekreačních sportů. Pokud vyrazíte na výlet nebo budete chtít udělat něco pro své zdraví, pak je možná dobré vědět, že nejvíce pojistných událostí, které pokrýva pojištění odpovědnosti, se děje na výletech a dovolených. Zatímco na motorové vozidlo se vztahuje povinné ručení, například u kola je záhodno zvolit tento dobrovolný typ pojištění odpovědnosti. Pokud na kole způsobíte dopravní nehodu, škoda může velmi snadno přesáhnout tu, kterou způsobíte autem.

Toto pojištění se Vám může hodit i v případě, že vlastníte zvíře, ať už domácí, či hospodářské. Třeba i takové, které považujete za poslušné. Majitelé bývají často překvapeni chováním svého zvířete, které způsobí zranění někomu jinému. Ať už pouhou neposlušností, nebo nečekanou agresí. Běžně se však nepojišťují agresivní druhy zvířat.

Do jiné skupiny příkladů patří odpovědnost v souvislosti s držbou budovy nebo například bytu. Padající omítka nebo střešní taška může nadělat škody velmi fatální a to pro obě strany.

Při pojištění odpovědnosti se pojišťují i další členové domácnosti zdarma, což se vyplatí především u dětí, u kterých se s nepříjemnostmi tohoto typu musí počítat. Nemusí jít pouze o rodinné příslušníky, ale i partnera/partnerku nebo jen o kamarády, kteří spolu bydlí. Často se proto toto pojištění v nabídkách pojišťoven pojí s pojištěním domácnosti.

Pojištění se zpravidla vztahuje na celou Evropu. Ve velké většině případů je pojištění bez spoluúčasti, jinak se pohybuje mezi 500 až 1 000 Kč. Vzácně se můžete setkat i s nabídkou pojištění škod na pronajatých budovách, nájemníci tedy můžou využít tuto variantu. Nabízí ji například Allianz.

Pro sjednání pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života nebo poradenství v této oblasti
nás kontaktujte na tel.: 515 555 555.